Shop Doneer

Slapen uit geloof

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 74

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
(Hebreeën 11:6)

Slapen uit geloof
Gisteren ging ik uitgebreid in op ‘eten uit geloof’. Er is nog een eenvoudig, dagelijks onderdeel van ons leven, dat we allemaal kennen en essentieel voor ons is, waarin het basisprincipe van geloof een beslissende invloed kan hebben: onze slaap. In Psalm 127:2 zegt de Psalmist:
Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.
Door de voortdurende, rusteloze jacht naar welvaart en plezier, kunnen tegenwoordig miljoenen mensen niet meer van hun voedsel of slaap genieten. Wie kan de miljoenen pijnstillers eetlust- opwekkende tabletten en slaaptabletten tellen die iedere dag worden ingenomen? En dat ook nog vaak met maar minimale (uit-)werking… Maar voor Gods gelovige kinderen, die hun leven baseren op geloof in God, komt de slaap als een geschenk van Gods liefde, een voorziening die deel uitmaakt van Zijn genade voor elke dag, want Hij geeft Zijn geliefden slaap (KJV). Dit is een alternatieve, eveneens ‘geldige’ vertaling van de eerdergenoemde tekst.
Iemand zei eens: ‘Met geld kun je medicijnen kopen, maar geen gezondheid; een bed, maar geen slaap.’ Het is niet alleen erg kostbaar, maar ook erg schadelijk voor ons lichaam om God buiten ons dagelijks leven te houden.
De Psalmist David was een man wiens weg door vele moeilijkheden en gevaren leidde, maar temidden van dit alles hield zijn geloof in God hem staande en gaf het hem de zekerheid van een zoete, zorgeloze rust en slaap. Luister maar naar Davids eigen getuigenis van wat gebed en geloof voor hem konden doen. In Psalm 3:5-6 zegt hij:
Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn ​heilige​ berg. Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.
In Psalm 4:9 zegt hij: In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.
Dezelfde gezegende zekerheid van een kalme, zorgeloze slaap aan het eind van elke dag, is nog steeds beschikbaar voor hen die willen binnengaan in de voorzieningen van Gods liefde en genade, die in die eenvoudige zin worden samengevat: De rechtvaardige zal door geloof leven.


Hemelse Vader, dank U wel dat ik Uw beminde ben en dat ook voor mij de aansporing uit Psalm 91 geldt: Als ik overnacht in de schaduw van U, de Allerhoogste, kan ik rustig slapen, want Uw schaduw beschermt mij!* Dank U voor de rust die U mij geeft. Amen.
*vrij vertaald vanuit Psalm 91