Shop Doneer

Slechts één basis: geloof

Leestijd: 2 min.


Ongeveer zes eeuwen vòòr de christelijke jaartelling gaf God de profeet Habakuk een openbaring die de basis zou leggen voor het evangelie: Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven (Hab. 2:4). Deze profetie brengt zo nauwkeurig het centrale thema van de christelijke boodschap tot uitdrukking, dat ze in het Nieuwe Testament maar liefst drie maal terugkomt: in Romeinen 1:17, in Galaten 3:11 en in Hebreeën 10:38.

Van deze drie teksten wordt Habakuks profetie het meest voll­edig uiteengezet in Romeinen. Ze is het hoofdthema van de hele brief, dat Paulus noemt in Romeinen 1:17: De rechtvaardige zal door het geloof leven. We moeten tijdens het lezen van de brief dit thema steeds in gedachten houden en opmerken hoe het is toegepast op elk afzonderlijk onderwerp dat behandeld wordt. Dit zal ons samenhang en duidelijkheid geven om de brief als geheel goed te begrijpen. In Romeinen 1:16 vermeldt Paulus de enige basisvoorwaarde om de kracht van God tot behoud te ontvangen:

Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Het behoud wordt hier beschikbaar gemaakt voor ieder die gelooft ‑ eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Er zijn geen uitzonderingen. Verschillen in godsdienstige of raciale achtergrond doen niet ter zake. In Gods allesomvattende aanbod van behoud voor het menselijk ras heeft Hij slechts één simpele voorwaarde die nooit verandert: geloof.

In vers 17 gaat Paulus verder en legt uit hoe men deze waarheid van redding kan leren kennen:

Want gerechtigheid van God wordt daarin (in het evangelie) geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Het woord 'geloof' komt in dit vers driemaal voor. De openbaring van Gods gerechtigheid komt uit geloof tot geloof. Die openbaring wordt gegeven door het geloof van degene die de boodschap overbrengt. De openbaring leidt dan tot geloof van degene die de boodschap ontvangt. En de boodschap zelf is: De rechtvaardige zal door het geloof leven. Van het begin tot het einde is het thema: geloof.

We zullen de boodschap nog eens nader bekijken. Op zichzelf is het een eenvoudige boodschap: De rechtvaardige zal door geloof leven. Het mag duidelijk zijn dat 'leven' in dit verband een ruimere betekenis heeft dan gewoon fysiek 'in leven zijn'. De slechte en goddeloze mensen hebben dat soort leven immers ook. Maar de Bijbel openbaart dat er nog een ander soort leven bestaat ‑ een leven van gerechtigheid ‑ dat zijn oorsprong heeft in God alleen. De enige manier waarop iemand dit soort leven kan ontvangen, is door geloof in Jezus Christus.Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor dit geweldige evangelie, dit goede nieuws: dat U ons rechtvaardig maakt, dat U ons leven schenkt, slechts door geloof. Dát is hoe U zelf Uw gerechtigheid omschrijft, dat U ons rechtvaardig maakt, slechts door geloof. Ik wil dit nooit vergeten, of op de achtergrond laten komen. Help mij om altijd vreugde en dankbaarheid hierin te vinden: Door het geloof zal ik leven! Amen

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN/SPAANS SPREKENDE GEBIEDEN

Dereks meest populaire videoboodschappen in het Spaans zijn nu beschikbaar op onze Spaanse website en de DPM App (https://www.ministeriosderekprince.org/materiales/escuela-biblica-virtual).

  • Bid dat veel mensen toegang zullen kunnen krijgen tot zijn onderwijs middels deze voorzieningen, en een sterk fundament zullen leggen in hun wandel met de Heer.
  • Bid dat zij die Dereks Spaanse onderwijs ontvangen door boeken, de Spaanse website en sociale media, versterkt worden in hun geloof.