sluit
Shop Doneer

Sleutel tot voorspoed

Leestijd: 2 min.
Zij hebben mij dikwijls benauwd, van mijn jeugd af
- zeg dat nu, Israël.
Zij hebben mij dikwijls benauwd, van mijn jeugd af;
toch hebben zij mij niet overwonnen.
Laat beschaamd en achteruitgedreven worden
allen die Sion haten.
Laat hen worden als gras op de daken,
dat verdort voordat men het uittrekt.
(Psalm 129: 1-2,5-6)
Als God het podium van de menselijke geschiedenis betreedt, dan is het niet zo dat Hij in al zijn macht en majesteit van de troon neerdaalt en onmiddellijke gehoorzaamheid opeist. Zulke gehoorzaamheid zou immers voortkomen uit angst en niet noodzakelijk bewijzen dat er sprake is van echte onderwerping, die voortkomt uit het hart.
Daarom heeft God zich door de geschiedenis heen in allerlei vermommingen onder de mensen begeven. De mensen met een oprecht en nederig hart, keken door die vermomming heen en reageerden op gepaste wijze. Maar de opstandige mensen bleven doorgaan in hun rebellie, zonder zich echt bewust te zijn dat zij de almachtige God hadden afgewezen...
Meer dan drieduizend jaar lang, vanaf het moment van de exodus uit Egypte, heeft God gekozen zichzelf te identificeren met Israël als zijn volk. Wonderlijk genoeg is hierin nooit verandering gekomen, ondanks Israëls zwakheid of verzet. Zelfs toen ze vanwege hun ongehoorzaamheid onder Gods oordeel kwamen, sprak de profeet Zacharia Gods toorn uit over alle naties die Israël hadden geplunderd en zei Hij tot Israël zelf:
Want wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan (Zacharia 2: 8).
Degenen die Gods plan voor Israël tegenstaan, zullen zijn als 'gras op de daken'. Deze grassen kunnen weliswaar onnatuurlijk snel opkomen, maar hun wortel heeft geen grond. Ze zullen dus net zo snel verdorren als dat ze opgroeiden, en uiteindelijk zullen ze achterblijven als vergane glorie.
De sleutel tot werkelijke voorspoed voor zowel individuen als volken is God in zijn volk te erkennen en je te vereenzelvigen en in lijn te stellen met zijn plan met hen. God is vandaag Sion aan het herstellen. Dit is de beslissende factor in de geschiedenis. Zij die zich op één lijn stellen met het herstel van Sion, zullen Gods goedkeuring en zegen smaken; degenen die zich daartegen verzetten, zullen verdorren als gras op de daken.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, help mij om U te zien in Uw volk en mij aan te sluiten bij uw plan en uw doel met hen. Ik bid om vrede voor Jeruzalem Heer, en een eind aan de angst en het geweld dat (opnieuw) tegen uw volk wordt aangewend. Open hun ogen voor Uw grootheid, Uw almacht, Uw liefde en Uw ontferming Heer. Amen.