Sprekend op Vader lijken

Leestijd: 1 min.
Vandaag zullen we nog eens kijken naar een Bijbelgedeelte dat al eerder is genoemd. Jesaja 55:10,11 is een mooi voorbeeld van wat ik net heb behandeld. Het woord moet uit Gods mond uitgaan. Alleen dan is het effectief...
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten - zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.
Merk op dat God hier zegt Mijn woord dat uit mijn mond uitgaat... Met andere woorden: ,,Mijn woord, dat door Mijn adem is voortgebracht." In 2 Korinthe 3:6 zegt Paulus: ...de letter doodt... Dus alleen het woord, zonder adem, brengt geen leven voort. Woord en Geest moeten samengaan. Je kunt een preek voorbereiden die helemaal Bijbels is, maar zonder adem, zonder geest, zal ze geen leven voortbrengen, maar dood. Het woord en de Geest moeten dus samenwerken.
Hoe kunnen we het Woord van God effectief maken? Door proclamatie. Wanneer je het Woord proclameert, laat je het in een bepaalde situatie zijn werk doen. Daar heb je vertrouwen en moed voor nodig. Proclamatie is niets voor bange mensen. Je moet in je denken het besluit nemen: Dit geloof ik! Het is Gods eigen Woord en als ik het met een gelovend hart uitspreek met lippen die geloven, is het net zo effectief als wanneer God het zelf zegt. Het is Zijn Geest die het door mij heen spreekt.
Kun je dat geloven? Het hoeft niet God zelf te zijn die de woorden spreekt. Als het Gods Geest is die door uw mond het Woord van God voortbrengt, dan is het net zo effectief als toen God zelf, alleen door te spreken, het universum schiep.
(Het begrip 'het woord' is niet consequent gespeld in dit hoofdstuk. Deze aanpassing heeft de uitgever gedaan om een inhoudelijk onderscheid te maken tussen het Woord als de Bijbel, en het woord als een woord dat God daadwerkelijk sprak of spreekt.)

Hemelse Vader, help mij om te geloven dat de woorden die ik in geloof en in lijn met Uw Woord uitspreek, scheppingskracht hebben. Maak dat ik in mijn spreken letterlijk 'sprekend' op mijn Hemelse Vader ga lijken. Amen.