Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Stabiliteit, veiligheid, rust

Leestijd: 1 min.
Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion,
die niet wankelt, maar blijft tot in eeuwigheid.
Rondom Jeruzalem zijn bergen,
zo is de Heer rondom zijn volk,
van nu aan tot in eeuwigheid.
(Psalm 125: 1-2)
Want de Heer heeft Sion verkoren,
naar haar verlangd om er te wonen.
Dit is, zei Hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd
(Psalm 132: 13-14)
Met deze prachtige woorden schildert de psalmist een beeld van drie rijkdommen die God voor zijn kinderen heeft bereid: stabiliteit, veiligheid en rust. De wereld om ons heen snakt naar deze zegeningen en zoekt ernaar op vele verschillende manieren, zonder ze echter ooit in ware of blijvende vorm te vinden. Toch is er een plaats waar ze alle drie te vinden zijn...
Die plaats wordt afgebeeld als een berg, Sion. En ze wordt tevens verbeeld als een stad, Jeruzalem. De berg Sion is het beeld van stabiliteit. Alle andere bergen zullen wijken en alle andere heuvelen wankelen (lees Jesaja 54:10), maar de berg Sion kan niet aan het wankelen worden gebracht. Ze is uniek onder alle bergen van de aarde, omdat God haar een aparte plaats heeft gegeven en haar bestemd heeft tot zijn eigen woning.
Jeruzalem biedt ons het beeld van veiligheid. Iedereen die ooit in Jeruzalem is geweest, kan bevestigen dat de beschrijving van de psalmist nauwkeurig is en accuraat. Vanuit welke richting je de stad ook benadert, je moet altijd door de bergen reizen om haar te bereiken, want Jeruzalem is rondom door bergen omgeven. Op zo'n zelfde manier zijn Gods kinderen omringd door de aanwezigheid van de almachtige God.
Stabiliteit en veiligheid bieden ons rust, een rust zonder einde. God heeft gezegd: Dit is mijn rustplaats tot in eeuwigheid... Wij, die Gods woning delen en omringd zijn door zijn aanwezigheid, gaan zijn rust binnen.

Mijn antwoord in geloof:
Hemelse Heer, wat is het heerlijk om te weten dat U mij totaal omgeeft, zoals Jeruzalem omgeven is door de stabiliteit van bergen. Gegrondvest op Gods berg, woonachtig in Gods stad, deel ik in Uw eeuwige rust, Heer. Dank U wel daarvoor! Amen.