Shop Doneer

Standhouden bij zorgen of rijkdom

Leestijd: 3 min.

Gisteren keken we naar het zaad dat in rotsachtige bodem viel en geen wortel schoot. Vandaag kijken we naar de tweede soort: het zaad dat tussen de dorens viel. In Mattheüs 13:22 zegt Jezus over deze groep:

En bij wie in de dorens gezaaid is; dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Dit is een ander soort beproeving, en het is juist het tegenovergestelde van de beproeving waarbij het zaad op steenachtige bodem valt. De beproeving komt via wereldse zorgen en rijkdommen. De druk van populariteit onder de mensen en materieel succes verstikken de waarheid van God die ze hebben ontvangen, zodat dit uiteindelijk geen invloed meer heeft op hun leven. In plaats van te veranderen naar het beeld van Christus, worden zij gelijkvormig aan de ongelovige wereld om hen heen, die Christus verwerpt.

We kunnen stellen dat deze twee groepen staan voor de twee soorten beproeving die alle gelovigen vroeg of laat kunnen verwachten. De eerste test is wanneer de dingen te zwaar en te moeilijk worden. De tweede test is als de dingen te gemakkelijk zijn. Sommige mensen bezwijken onder de druk van vervolging; anderen onder de druk van materieel succes. In Spreuken staat een zin die van toepassing is op elk van hen. Tegen degenen die toegeven onder vervolging, zegt Salomo: Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt (Spr. 24:10). Over degenen die de weelde niet kunnen verdragen, zegt Salomo: ...en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen (Spr. 1:32). Tragisch genoeg behoorde Salomo zelf tot deze laatste categorie. Ondanks alle wijsheid die God hem geschonken had, maakten zijn rijkdom en zijn heidense vrouwen tenslotte een dwaas van hem.

Anderzijds zien we in Mozes een man die deze beide beproevingen doorstond. Gedurende veertig jaar genoot hij overdadige weelde en luxe aan het Egyptische hof en was hij de mogelijke troonopvolger van Farao. Maar toen hij volwassen was geworden, keerde hij alle comfort de rug toe en koos het pad van de eenzaamheid en ogenschijnlijk falen. Dit wordt levendig beschreven in Hebreeën 11:24-25:

Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.

De daarop volgende veertig jaar doorstond Mozes de proef van pijn en droefheid. Hij was uit zijn volk verbannen, een onbetekenend iemand in de ogen van de wereld, die een schaapskudde hoedde voor zijn schoonvader, ergens weggestopt in een verre woestijn.

Toch, toen Mozes uiteindelijk op tachtigjarige leeftijd deze beide proeven had doorstaan, kwam hij tevoorschijn als de door God aangestelde bevrijder en leider van Zijn volk. Wat een treffend voorbeeld van de woorden die we al lazen in Jacobus 1:4: Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets te kort schiet.


Gebed van de dag

Vader, wilt U mij bewaren voor die twee soorten van beproeving; maak mij sterk in de dag van benauwdheid, en laat mij nooit toegeven aan de dwaze, zorgeloze rust die wordt uitgelokt door weelde en rijkdom. Dank U Vader, dat U mijn Bevrijder bent van elke vorm van beproeving, en dat ik door de kracht van Uw Woord standhoudt! Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd


MYANMAR

Bid om Gods bescherming en voorziening voor de DPM-directeuren en het team in dit Boeddhistische land, en om wijsheid en leiding voor de uitbreiding van het werk in 2021.