Shop Doneer

Stappen naar aanvaarding

Leestijd: 1 min.
Er zijn vier stappen die je moet nemen om Gods aanvaarding te ervaren. De eerste stap is: iedereen vergeven die jou heeft afgewezen of gekwetst. Dit heeft Jezus ons geleerd:
En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook Uw Vader, die in de hemelen is, u uw misdaden vergeeft (Markus 11:25).
Dit geldt altijd en overal: als je iets tegen iemand hebt, dan moet je vergeven. Daarna zal God ook jou vergeven. Maar als jij anderen niet vergeeft, dan vergeeft God jou ook niet. Deze waarheid geldt vooral in onze houding ten opzichte van onze ouders, die vaak het probleem van afwijzing veroorzaken. Levens zijn veranderd, toen mensen zich realiseerden dat ze een geestelijke verplichting hebben ten opzichte van hun ouders. In Efeze 6:2 staat: Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte). Dat betekent niet dat je hun fouten volledig moet negeren, maar je moet hen vergeven en besluiten hen te eren op de best mogelijke manier. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die in zijn leven werkelijk gezegend was en overvloedig, maar die tegelijkertijd een verkeerde relatie had met zijn ouders.
De tweede stap is dat je de negatieve gevolgen van afwijzing moet afleggen; bitterheid, wrok, haat, rebellie. Deze houdingen zijn giftig. Ze infecteren je hele leven en veroorzaken diepe emotionele en waarschijnlijk ook lichamelijke problemen. Je kunt het je niet veroorloven om deze gedachten te laten bestaan. Je moet ze met een resolute beslissing van je wil wegduwen. Zeg met overtuiging: ''Ik leg bitterheid, verzet, haat en rebellie neer." Mensen die herstellen van alcoholisme wordt vaak verteld: ,,Wrok is een luxe die je je niet langer kunt veroorloven." Dat is waar. Maar het geldt niet alleen voor alcoholisten, het geldt voor iedereen die dit soort gedachten koestert, want de gevolgen zijn giftig.

Dank U Jezus voor Uw werk aan het kruis. Ik besluit ieder die mij heeft afgewezen te vergeven, en ik leg alle bitterheid, wrok, haat en rebellie af. Ik proclameer dat Jezus mijn afwijzing onderging, zodat ik Zijn aanvaarding door de Vader mag ontvangen. Amen.