Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Sterk als de dood

Leestijd: 2 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
Gisteren stonden we er bij stil dat ons harnas van gerechtigheid komt door geloof, niet door onze eigen verdiensten. En we zagen dat ons geloof werkt door liefde, dus ons geloof ontleent zijn kracht aan de liefde, die God door zijn Geest in ons heeft uitgestort… Vraag je je af hoe krachtig die liefde is? Daarvoor verwijs ik je naar Hooglied 8:6-7, daar staan woorden waar ik zo van houd:
…Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg.
Wat een overweldigende uitspraak: ‘De liefde is sterk als de dood.’ De dood is de enige universele, onontkoombare gebeurtenis waar ieder mens mee wordt geconfronteerd. We krijgen er allemaal mee te maken. We kunnen ons er niet tegen verzetten en we kunnen haar niet ontlopen. Maar de Bijbel zegt hier dat de liefde net zo sterk is als de dood! Liefde is onontkoombaar, onweerstaanbaar. Ze overwint altijd en kan niet verslagen worden. Liefde beschermt ons tegen alle negatieve krachten die ons hart en leven kunnen bederven, zoals bitterheid, onvergevingsgezindheid, teleurstelling, wrok, ontmoediging en wanhoop.
Onthoud dat alles in je leven voortkomt uit je hart (eerder kwam dit naar voren uit Spreuken 4:23). Paulus beschrijft de liefde prachtig in 1 Korinthiërs 13:4-8:
De liefde is geduldig, zij is vriendelijk (vriendelijk komt van het woord chesed: Gods verbondshoudende trouw), de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.
Dat is de bescherming voor ons hart die we nodig hebben in de geestelijke strijd, een pantser dat nooit vergaat. Een harnas dat geen zwakke plekken heeft waar satan doorheen zou kunnen komen met verwijt en pijlen van beschuldiging – niet naar jou toe en niet van jou uit naar anderen... Paulus’ beschrijving hier past prachtig bij het beeld van een pantser. Liefde beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd, zet altijd door. Als je een pantser draagt van geloof dat door liefde werkt, zal het dat belangrijke deel van je leven, je hart, altijd beschermen.

Dank U hemelse Vader, voor dat supersterke, beschermende pantser van gerechtigheid, dat mijn hart beschermt tegen elke aanval van de vijand. De kracht van het pantser is geloof, dat werkt op basis van uw liefde – in mij, en door mijn heen naar anderen. Amen.