Shop Doneer

Tegengestelde koninkrijken

Leestijd: 2 min.

Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op het erfdeel van de rechtvaardigen (Psalm 125:3a).

Wist je dat goddeloosheid een scepter hanteert? Ja, het is waar: er bestaat autoriteit in het koninkrijk van satan. De Bijbel vertelt ons in Colossenzen 1:12-13 dat de Vader ons heeft getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

De beide koninkrijken waar het hier over gaat, vormen een sterk contrast. Het koninkrijk van de macht van de duisternis, en het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, wat een Koninkrijk is van licht en liefde. Elk koninkrijk heeft macht, maar de macht van het Koninkrijk van God is superieur aan elke andere macht in het universum. De Bijbel zegt dat het Koninkrijk van God heerst over alles, het is voor eeuwig gevestigd, het is onwankelbaar.

En als wij deel zijn van Gods Koninkrijk, dan staat God ons toe om namens Hem de scepter van de rechtvaardigheid te hanteren, de scepter waarop de Naam van de Heer Jezus Christus staat. Als we die scepter gebruiken, dan wordt de scepter van de goddeloosheid verslagen, neergehaald en verbroken en de heerschappij van satan vernietigd. We keren terug naar het gebied wat God ons heeft toebedeeld.

Er is dus een belofte voor het volk van God om hun erfenis in Christus terug te winnen. ‘Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op het erfdeel van de rechtvaardigen’. Aan jou en mij is een erfdeel toegewezen door onze rechtvaardigheid in Christus. We moeten die scepter moedig ter hand nemen, de scepter van de goddeloosheid neerslaan en het ons toegewezen erfdeel binnengaan.

Gebed van de dag

Dank U, hemelse Vader, dat ik nu al – midden in de realiteit van mijn leven op deze wereld – mag verblijven en wonen in Uw heerlijkheid. Dank U dat ik mijn oog gericht mg houden op Jezus’ overwinning, over elke macht van het kwaad. Amen

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

  • Bid voor directeur Alex en zijn kleine team om een goede gezondheid, en om wijsheid en visie voor dit jaar; bid ook om nieuwe medewerkers die helpen bij het uitreiken naar Papoea Nieuw Guinea, de inheemse bevolking en gevangenissen.
  • Er is een zending Tamil boeken ontvangen vanuit DPM-India; de boeken zullen circuleren in de Tamil kerken in het gebied van Sydney. Bid dat dit materiaal goed ontvangen wordt en een grote zegen zal zijn voor veel gelovigen uit India en Sri Lanka.