Shop Doneer

Terug naar ons erfdeel

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we over een parallel herstel van de edele olijfboom (Israël) en de vijgenboom, die staat voor de Gemeente. We lazen over de rode lijn door het Bijbelboek Joël, waarin het proces van totale verwoesting naar herstel wordt beschreven. God liet me tijdens het bestuderen van deze dingen ook de oorzaak zien van de verwoesting. Op een dag was ik aan het nadenken over de staat van de Gemeente, vooral denkend aan de reacties die ik had gekregen op verschillende boodschappen die ik had gebracht. Bijvoorbeeld, als ik sprak over de noodzaak om te vergeven, stond minstens de helft van de christenen in de zaal op om te erkennen dat er iemand was die zij moesten vergeven. In sommige grote gemeenten waar ik had gesproken over bevrijding, gaven drie van de vier toehoorders aan dat ze bevrijding nodig hadden van demonische gebondenheid. In nog een andere grote gemeente reageerden tweehonderd mensen van de zeshonderd! En ik dacht bij mezelf: Is dit het echte plaatje van de Gemeente? Is dit werkelijk de conditie van de Kerk?

Terwijl ik nadacht over deze bevindingen, sprak God duidelijk tot mijn geest en zei: ‘Je hebt gesproken over Joël, beginnend met verwoesting. Heb je er ooit over nagedacht wat deze verwoesting veroorzaakte? In gedachten antwoordde ik: Nee Heer, maar nu snap ik het - een oprukkend insectenleger. Ik had het gelezen in het tweede hoofdstuk van Joël: de veldsprinkhaan,... de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan... (Joël 2:25). In dat Bijbelgedeelte noemt God hen Mijn grote leger (vers 25). Vervolgens sprak de Heer opnieuw in mijn geest, heel duidelijk: ‘Mijn volk is systematisch geïnfiltreerd door de machten van de vijand.’

Dit is ontegenzeggelijk waar. Als je het bewijs eenmaal hebt gezien, dan zie je het direct ook glashelder en overal. De Gemeente van Jezus Christus is systematisch overvallen en geïnfiltreerd door binnenvallende legers van boze geesten. En ze zijn diepgeworteld. Maar wanneer de Heilige Geest komt, moeten ze vertrekken. Ik dank God dat ze al aan het vertrekken zijn - niet blij of vrijwillig - maar ze gaan!

Vervolgens gaf God me nog een aanvullend inzicht: ‘Je ziet hoe Mijn volk Israël achttien eeuwen lang ver weg is geweest van haar door Mij gegeven erfdeel.’ Ik zag direct hoe duidelijk dit was. Ik kende voldoende geschiedenis om me te realiseren dat de Joden inderdaad ballingen waren, afgedwaald van Israël en hun door God gegeven erfdeel in dat land, al meer dan achttien eeuwen lang. De Heer zei toen tegen mij: ‘In Mijn ogen is de Gemeente net zover bij haar geestelijke erfdeel vandaan als Israël bij haar staatkundige erfenis...’

We weten allemaal dat Israël nog een lange weg zal moeten gaan om haar land terug te krijgen. De Gemeente zal ongeveer eenzelfde weg moeten gaan. Israël heeft haar erfdeel niet zonder moeite, opoffering en conflict teruggekregen. Dat geldt ook voor de Gemeente; ook zij zal slechts door moeite, conflict en zelfopoffering het land terugwinnen dat God haar al heeft gegeven! Als wij wandelen in gehoorzaamheid aan God, dan geldt ook voor ons de belofte die God gaf door de profeet Jesaja, in hoofdstuk 2:3:

Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U voor mij een specifiek erfdeel heeft… een specifiek beloofd land waarin ik in Uw naam mag groeien en bloeien. Ik bid U Heer, dat de kaalvreter geen enkele kans krijgt om mij te weerhouden van het erfdeel dat U voor mij heeft. Help mij Heer, om mijn leven zo in te richten dat ik wandel in de bestemming die U voor mij heeft bedoeld! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NOORWEGEN/SCANDINAVIË

  • Bid dat meer Sami leiders en voorgangers het onderwijs van Derek gaan verspreiden in het noorden van Noorwegen.
  • Bid dat meer voorgangers en christelijke organisaties hier Dereks onderwijs zullen gebruiken.
  • Bid om meer partners als ondersteuning van het werk van DPM in Scandinavië om meer mensen te bereiken, niet alleen in Noorwegen maar ook in Zweden en Finland.