Op 26 mei start de online cursus Beloofd land. Ontdek Gods plan met Israël en welke rol de Kerk hierin speelt. Schrijf je nu in!

sluit
Shop Doneer

Terug naar ons erfdeel...

Leestijd: 2 min.
Gisteren lazen we over een parallel herstel van de edele olijfboom (Israël) en de vijgeboom, die staat voor de gemeente. We lazen over de rode lijn door het Bijbelboek Joël, waarin het proces van totale verwoesting naar herstel wordt beschreven. God liet me tijdens het bestuderen van deze dingen ook de oorzaak zien van de verwoesting. Op een dag was ik aan het mediteren over de staat van de Gemeente, vooral denkend aan de reacties die ik had gekregen op verschillende boodschappen die ik had gebracht. Bijvoorbeeld, als ik sprak over de noodzaak om te vergeven, stond minstens de helft van de christenen in de zaal op om te erkennen dat er iemand was die zij moesten vergeven. In sommige grote gemeenten waar ik had gesproken over bevrijding, gaven drie van de vier toehoorders aan dat ze bevrijding nodig hadden van demonische gebondenheid. In nog een andere grote gemeente reageerden tweehonderd mensen van de zeshonderd! En ik dacht bij mezelf: Is dit het echte plaatje van de Gemeente? Is dit werkelijk de conditie van de Kerk?
Terwijl ik nadacht over deze bevindingen, sprak God duidelijk tot mijn geest en zei: ,,Je hebt gesproken over Joël, beginnend met verwoesting. Heb je er ooit over nagedacht wat deze verwoesting veroorzaakte? In gedachten antwoordde ik: nee Heer, maar nu snap ik het - een oprukkend insectenleger. Ik had het gelezen in het tweede hoofdstuk van Joël: ,,de veldsprinkhaan,... de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan..." (Joël 2:25). In dat Bijbelgedeelte noemt God hen Mijn grote leger (vers 25). Vervolgens sprak de Heer opnieuw in mijn geest, heel duidelijk: ,,Mijn volk is systematisch geïnfiltreerd door de machten van de vijand."
Dit is ontegenzeggelijk waar. Als je het bewijs eenmaal hebt gezien, zie je het direct ook glashelder en overal. De Gemeente van Jezus Christus is systematisch overvallen en geïnfiltreerd door binnenvallende legers van boze geesten. En ze zijn diep geworteld. Maar wanneer de Heilige Geest komt, moeten ze vertrekken. Ik dank God dat ze al aan het vertrekken zijn - niet blij of vrijwillig - maar ze gaan!
Vervolgens gaf God me nog een aanvullend inzicht: ,,Je ziet hoe Mijn volk Israël achttien eeuwen lang ver weg is geweest van haar door Mij gegeven erfdeel." Ik zag direct hoe duidelijk dit was. Ik kende voldoende geschiedenis om me te realiseren dat de Joden inderdaad ballingen waren, afgedwaald van Israël en hun door God gegeven erfdeel in dat land, al meer dan achttien eeuwen lang. De Heer zei toen tegen mij: ,,In Mijn ogen is de Gemeente net zover bij haar geestelijke erfdeel vandaan als Israël bij haar staatkundige erfenis..."
We weten allemaal dat Israël nog een lange weg zal moeten gaan om haar land terug te krijgen. De Gemeente zal ongeveer eenzelfde weg moeten gaan. Israël heeft haar erfdeel niet zonder moeite, opoffering en conflict teruggekregen. Dat geldt ook voor de Gemeente; ook zij zal slechts door moeite, conflict en zelfopoffering het land terugwinnen dat God haar al heeft gegeven!