Shop Doneer

Thuisraken in de eeuwige wereld

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we over het basisconflict tussen de oude natuur en de nieuwe natuur, onze oude en onze nieuwe mens. De oude natuur eist om te zien, omdat de oude natuur leeft vanuit de zintuigen. God moet ons bevrijden van die oude natuur en haar oude manier van leven, en ons brengen naar een nieuwe natuur en een nieuwe wijze van leven, die zegt: ,,Ik ben er tevreden mee dat ik niet zie. Ik wandel niet door aanschouwen, maar door geloof.'' In 2 Korinthiërs 4:17‑18 worden we opnieuw uitgedaagd met dit contrast tussen het zichtbare en het onzichtbare:

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

In zijn formulering gebruikt Paulus hier doelbewust een paradox. Hij spreekt over 'niet zien op het zichtbare'. Hoe kunnen we dat? Er is maar één weg: door geloof!

Het benadrukt dezelfde les die Mozes leerde toen zijn volharding op de proef werd gesteld. In Gods voorzienigheid hebben beproevingen een nuttig doel voor de gelovige, namelijk het vormen en versterken van ons karakter, ter voor­bereiding op de eeuwige heerlijkheid die voor ons ligt. Lijden en beproeving hebben echter alleen dit effect als wij onze ogen gericht houden op het gebied van het onzichtbare. Als wij deze dingen uit het oog verliezen en in beslag worden genomen door de wereld van tijd en zintuigen, dan zijn we niet langer in staat de zegen te ontvangen die de beproevingen in ons karakter hadden moeten uitwerken.

Dus we zitten gevangen tussen twee werelden, de tijdelijke en de eeuwige. De tijdelijke is de wereld die wij kunnen zien; daar hebben we contact mee via onze zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Maar de eeuwige is de wereld waar God wil dat we in thuis raken. En in die wereld kunnen we maar op één manier thuis raken: door geloof. Geloof is het enige wat ons verbindt met de onzichtbare realiteiten van God en Zijn Woord.

We begonnen dit thema met de volgende uitspraak: Geloof tilt ons uit boven het gebied van onze eigen mogelijkheden en ons eigen kunnen, en stelt Gods mogelijkheden tot onze beschik­king. Door geloof worden we in staat gesteld om de beproe­vingen en het lijden te overwinnen dat in ons dagelijks leven op ons pad komt. Deze worden dan gele­genheden voor God om Zijn goedheid en heerlijkheid te openbaren.


Gebed van de dag

Vader, ik wil door geloof mezelf verbinden met de onzichtbare realiteit van U en Uw Woord. Wilt U mij helpen om in geloof mij op U te blijven richten door alle situaties heen, ook als dit lijden of beproeving is. Ik wil thuis raken in de eeuwige wereld. Dank U wel voor de heerlijkheid die ik nu al mag vinden in die eeuwige realiteit.


Gebed voor DPM wereldwijd

BULGARIJE

  • Verschillende titels zijn uitverkocht als gevolg van een toenemende vraag naar Dereks onderwijs! Bid om Gods voorziening en wijsheid om deze boeken zo spoedig mogelijk te kunnen herdrukken.
  • Bid om wijsheid voor het bereiken van kerken en leiders met Dereks onderwijs, dat de Bulgaarse gelovigen kan helpen vrij te komen van wetticisme en verkeerde religieuze praktijken. Dit is een heel grote nood in de Kerk hier.