Shop Doneer

Tijd en stilte

Leestijd: 2 min.

We zijn toe aan de volgende twee vereisten om Gods stem te verstaan, namelijk 'tijd' en 'stilte'. Ook deze twee woorden lijken welhaast verbannen uit onze hedendaagse cultuur. Veel moderne mensen voeren een constant gevecht om deze twee zaken: tijd en stilte. Toch komen deze begrippen in het boek Psalmen vaak voor als gesproken wordt over luisteren naar God. In Psalm 46:11 bijvoorbeeld:

Wees stil en weet dat Ik God ben... (WV)

Vanuit de stilte horen we Gods stem. Een alternatieve vertaling van dit vers zegt het volgende: Staak de strijd en erken dat ik God ben (NBV) en weer een andere zegt: Laat af... (NBG). Dit laatste mag je interpreteren als: ,,Laat los, ontspan je, en weet dat Ik God ben". Als we dit alles samenvoegen lezen we: Wees stil en weet... Staak de strijd en weet... Laat af en weet... Wat voor opdracht ligt hierin voor jou? Ik voel me gesommeerd om mijn mond te houden en te ontspannen en dat kost tijd. Als we de tijd nemen om te wachten op God, dan zullen we Zijn stem vaak verstaan. God spreekt echter niet altijd op het eerste moment dat we bereid zijn om te luisteren. Psalm 62:2 zegt:

Zeker, mijn ziel is stil voor God.

Dit zijn overweldigende woorden, wachten kost tijd. Wachten betekent de tijd nemen voor een ontmoeting met één Persoon: God! In het zesde vers van dezelfde Psalm roept David zijn eigen ziel op tot dit wachten:

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.

Heb je dat ooit wel eens tegen je eigen ziel gezegd: Mijn ziel, zwijg voor God? Wachten in de stilte betekent: Je eigen ziel - dus je wil, je verstand en je gevoel - zwijgt en je neemt een houding aan van aandacht, eerbied, stilte en ontspanning. Ons hart en onze gedachten zijn gericht op God.

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij leren om te ontspannen, los te laten wat me bezighoudt, de strijd te staken. Help mij om uw Geest te laten regeren over mijn wil, mijn verstand en mijn gevoel, en daarmee tot in het diepst van mijn wezen te weten: U bent God! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Bid voor Rodney die helpt bij het ontwikkelen van online cursussen en andere mogelijkheden op dit gebied.
  • Bid voor het Pular project, waarbij 30 video boodschappen en een studiegids vertaald worden in de Pular taal. De Pular sprekende mensen zijn nomadische islamitische volken die wonen in een paar overwegend Frans sprekende Afrikaanse landen, in het bijzonder Guinee, Senegal, Mali, Sierra Leone, Gambia, Ivoorkust en Guinee-Bissau.