Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Tijdelijke of eeuwige zekerheid?

Leestijd: 2 min.
Eén belangrijke ding dat de wijsheid van God ons in de bijbel openbaart, is het onderscheid tussen twee categorieën in dit universum: de tijdelijke en de eeuwige dingen. Als we dit onderscheid niet begrijpen en ernaar handelen, zullen we nooit blijvende veiligheid vinden. Luister naar Paulus' woorden in 2 Korinthe 4:18:
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
Hier zien we duidelijk het onderscheid tussen twee categorieën: Ten eerste alle dingen die we kunnen zien, de wereld die we waarnemen door onze zintuigen, de tijdelijke dingen die niet blijvend zijn.Daarnaast is er een andere wereld, een die onzichtbaar is voor onze zintuigen, de wereld van God, zijn wezen en zijn waarheid. Deze is totaal verschillend van de tijdelijke wereld.
Paulus zegt hierover: wij richten ons op de onzichtbare dingen. De NBG zegt: Wij zien op het onzichtbare... Dit lijkt tegenstrijdig, want hoe kunnen we nou kijken naar iets wat onzichtbaar is? De enige manier waarop we dat onzichtbare gebied kunnen binnengaan, is door geloof. Door geloof kunnen we bevatten wat we niet met onze ogen zien, pakken wat we niet kunnen waarnemen met onze zintuigen. Door het 'zien' van dit eeuwige, onzichtbare gebied, beginnen we echte veiligheid te vinden. Er is nog een gedeelte, in Jesaja 40, waar dit onderscheid tussen het tijdelijke en het eeuwige aan de orde komt. De profeet laat ons zien dat God ons door het tijdelijke heen lokt naar het eeuwige:
Hoor, een stem zegt: 'Roep!'
En een stem antwoordt: 'Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.'
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
(Jesaja 40:6-8)
Hier zien we opnieuw het tijdelijke en het eeuwige. Al het menselijk leven is als gras: we groeien, we verdorren, we sterven en verdwijnen. In dat alles is niets blijvends. En toch is het erg mooi. Maar door die schoonheid heen probeert God ons te lokken en vertelt Hij ons over een ander gebied, waar schoonheid niet vergaat, waar bloemen niet afvallen, een wereld die niet onderhevig is aan bederf en verandering, instabiliteit en onveiligheid. De wereld van het eeuwige, die geopenbaard wordt door het Woord van God. Hier zien we een tegenstelling tussen enerzijds het gras dat verdort en de bloem die afvalt, en anderzijds het Woord van God dat eeuwig standhoudt.

Heer, U roept mij op om te kijken naar de onzichtbare dingen. Mijn aandacht en gedachten worden vaak in beslag genomen door de tijdelijke, zichtbare wereld om me heen. Maar dat zijn de dingen die voorbijgaan. Daarom wil ik me richten op uw Woord, en in geloof luisteren naar de blijvende waarheid. Amen.