Shop Doneer

Tijden en gelegenheden

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 224


En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.(1 Korinthiërs 14:32-33)

Tijden en gelegenheden

We zijn nu op het punt aangekomen dat we een definitie kunnen geven van ware geestelijke vrijheid. Geestelijke vrijheid bestaat slechts in dit ene: erkenning van de effectieve heerschappij van de Heilige Geest in de gemeente. Waar de Geest Heer is, daar is vrijheid.
Een geweldige sleutel tot ware geestelijke vrijheid kunnen we vinden in de woorden van Salomo in Prediker 3:1-8:
Voor alles is er een vastgestelde tijd,
en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven;
een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken;
een tijd om te doden en een tijd om te genezen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;
een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen;
een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen;
een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen;
een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken;
een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,
een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
Salomo noemt hier achtentwintig vormen van activiteit in veertien paar tegenstellingen. In ieder paar tegenstellingen is het de ene keer goed om het ene te doen, en op een andere tijd het andere. We kunnen nooit in absolute zin zeggen, zonder nadere aanduiding, dat het altijd juist is om het ene te doen, of altijd verkeerd om het andere te doen. Of iets juist of verkeerd is, wordt bepaald door de tijd, of de gelegenheid.
In deze paren van tegenstellingen die Salomo noemt, zijn er veel die betrekking hebben op het leven in en de aanbidding van een gemeente, zoals het planten of uitrukken; het doden of genezen; het afbreken of opbouwen; wenen of lachen; klagen of dansen; verzamelen of wegwerpen; zwijgen of spreken. Geen van al deze werken is óf altijd juist, óf altijd verkeerd. Elk daarvan is juist als het op de juiste tijd gebeurt, en verkeerd als het op het verkeerde moment gebeurt.
Hoe weten wij dan wat we moeten doen, en wanneer? Dit is nu juist de soevereine bediening van de Heilige Geest, als Heer in de Gemeente. Hij openbaart en geeft aan wat er gebeuren moet, en wanneer. Een samenkomst die geleid wordt door de Heilige Geest zal het juiste doen op het juiste moment. Dit is de bron van alle ware vrijheid, harmonie en eenheid. Los daarvan zijn er slechts verschillende gradaties van gebondenheid, wanklank en onenigheid.
Lieve hemelse Vader, dank U dat U mij leidt door Uw Geest en dat U mij voortdurend aanzet of juist weerhoudt van activiteiten. Stelt U een wacht voor mijn lippen zodat ik ten de juiste verzoeken ja of nee zeg… Heer, ik wil Uw leiding zoeken bij iedere stap. Amen.