Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Toegang door aanbidding

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 69

Toegang door aanbidding
Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem juichen met psalmen.Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet. (uit Psalm 95:1-8)
We zien in deze verzen een heel mooie ontwikkeling, die ons de directe tegenwoordigheid van God binnenleidt.Het proces begint met blijde, jubelende lofprijs en dankzegging: ‘Laten we vrolijk zingen voor de Heer, laten we juichen voor de rots van ons heil’. God moedigt ons aan om onze lofprijs en dankzegging vrij naar Hem te uiten.Daarna lezen we echter ook dat het goed is ons neer te buigen en te knielen voor Hem Die ons gemaakt heeft. Lofprijs en dankzegging leiden tot aanbidding… Aanbidding is niet zozeer (alleen) een uiting, meer nog is het een houding. Het is neerbuigen, knielen, ons overgeven aan God. En wanneer we tot die houding van aanbidding komen, zijn we er klaar voor om de stem van God te gaan verstaan.De psalmist zegt: ‘Heden, indien u Zijn stem hoort,…’. Er zijn helaas veel christenen en kerkgangers die nauwelijks weten wat het inhoudt om de stem van God te horen. Toch is het de sleutel naar een succesvol geestelijk leven – het horen van de Gods stem. Als wij de weg gaan van lofprijs en dankzegging naar aanbidding, dan komen we in de juiste houding om Gods stem te kunnen horen, en bezitten we daarmee ook de sleutel tot ontelbaar veel zegeningen.

Heer ik wil U loven en prijzen, voor alles wat U doet voor mij. Ik wil U dagelijks mijn verering en aanbidding bewijzen! In de eerste plaats om Uw grootheid, pracht en heerlijkheid – niet per se om daarmee Uw zegen te verkrijgen. U bent almachtig en heerlijk, Vader! Amen.