sluit
Shop Doneer

Toegang door de Geest

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik heb toegang tot God door de Heilige geest
We hebben nooit meer toegang tot God dan dat we toegang hebben tot de Heilige Geest; dat is een principe binnen de Godheid. Degene die gezonden is als de vertegenwoordiger van God, moet als zodanig erkend worden om toegang tot God te krijgen. Toen de Vader zijn Zoon stuurde, zei Hij als het ware: ,,Van nu af aan komt niemand tot Mij dan door de Zoon. Je kunt mijn Afgezant niet omzeilen en bij Mij komen, want Ik zal Degene die Ik heb gestuurd om Mij te vertegenwoordigen eren in alle omstandigheden."
Toen Jezus zijn taak op aarde had volbracht en was teruggekeerd tot de Vader, stuurden de Vader en de Zoon samen de Heilige Geest naar de aarde. Hier ging hetzelfde principe op. We hebben geen toegang tot de Vader en de Zoon dan door de Heilige Geest. We kunnen de Geest niet omzeilen om bij de Vader en de Zoon te komen.
Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader (Efeze 2:18).
We kunnen de Heilige Geest niet weglaten en toch toegelaten worden bij God. Veel christenen benadrukken het feit dat we alleen toegang tot God krijgen door zijn Zoon Jezus, die zichzelf de weg noemt tot de Vader. Dat is ook helemaal juist, maar er zit nog iets aan vast. Het is door de Zoon, via de Geest, dat we tot de Vader komen. Net zoals de Vader door de Geest in ons woont als we in zijn Zoon zijn. Of wij nu naar God gaan, of dat God naar ons toe komt, de Geest speelt een essentiële rol bij alle communicatie met God.
Als we de Heilige Geest weglaten, dan hebben we geen toegang tot God en heeft God geen toegang tot ons. We zijn volkomen afhankelijk van de Heilige Geest.

Dank U Heer, dat ik tot U kan komen. Ik erken dat ik volledig afhankelijk ben van de Heilige Geest om toegang te hebben tot de Zoon en de Vader, en ik proclameer dat ik door de Heilige Geest toegang heb tot God. Amen.