Shop Doneer

Toegerekende en 'praktische' gerechtigheid

Leestijd: 2 min.
Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn ​linnen​ te kleden, want dit fijne ​linnen​ zijn de gerechtigheden van de ​heiligen. (Openbaring 19:7-8)

Er bestaan twee Griekse woorden voor 'gerechtigheid': 'dikaiosune' en 'dikaioma'. Het eerste, dikaiosune, is gerechtigheid (of rechtvaardigheid) als abstract begrip. Het tweede, dikaioma, is gerechtigheid die zich uit door daden, of een praktische, rechtvaardige daad. Als wij geloven in Jezus Christus, dan wordt Zijn gerechtigheid (dikaiosune) aan ons toegerekend. We zijn rechtvaardig gemaakt met Zijn rechtvaardigheid. Als we ons geloof in de praktijk brengen, dan uiten we die toegeschreven rechtvaardigheid in dikaioma, in 'praktische' rechtvaardige daden van gerechtigheid.

Nu is interessant om te weten dat hier in Openbaring een meervoudsvorm staat van de tweede soort rechtvaardigheid, namelijk 'dikaiomata'. Het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. De tekst: ...Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. betekent dat zij zich heeft klaargemaakt door haar daden van gerechtigheid.

In iedere cultuur waarin ik huwelijksceremonies heb mogen bijwonen, bestaat één vaste regel: de bruidegom maakt zijn vrouw niet gereed; dat doet de bruid altijd zelf. Dat is haar verantwoordelijkheid. De Bijbel vertelt ons dat de vrouw van Christus, de Kerk, zichzelf gereed heeft gemaakt door haar rechtvaardige daden. De toegeschreven rechtvaardigheid van Christus is niet voldoende voor het Bruiloftsfeest. Het moet praktisch gemaakt worden in daden die gelovigen doen vanwege Christus' cadeau van rechtvaardigheid, die ons is gegeven als een gratis geschenk.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw offer. Ik spreek uit dat ik mijn geloof levend maak en bevestig door praktische daden van gerechtigheid. Ik erken dat ik ben gerechtvaardigd door geloof. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.