Shop Doneer

Tot het einde

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal met volharding de wedloop lopen
Een van de terugkerende thema's in de brief aan de Hebreeën is het gevaar van terugkomen op je belijdenis van geloof in Christus. Er zijn vijf passages in de brief die ons waarschuwen tegen terugval. Dit zijn vijf van de meest ernstige waarschuwingen in Gods Woord. Daarom is het woord 'volharding' een van de sleutelwoorden die in de brief worden gebruikt.
Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld (volharding) de beloften beërven. (Hebreeën 6:11,12)
Geloof en volharding. Er zijn mensen die je zullen vertellen dat geloof alles is wat je nodig hebt om je Gods beloften toe te eigenen. Maar dat is niet waar. Je hebt geloof èn volharding nodig; allebei. Zoals de briefschrijver vervolgt:
Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de belofte zult verkrijgen. (Hebreeën 10:35,36)
Het woord 'vrijmoedigheid' betekent letterlijk 'vrijheid van spreken' hebt. Je kunt vrijmoedig uitspreken (proclameren) wat Jezus voor je gedaan heeft en wat Hij voor je gaat doen in de toekomst. Als je de wil van God hebt gedaan, maar nog niet zijn belofte hebt ontvangen, wat heb je dan nodig? Volharding. Je moet vasthouden aan het punt dat je bereikte toen je Gods wil deed en je de belofte toe-eigende, en volharden tot je die belofte hebt ontvangen. Sommige mensen doen Gods wil en eigenen zich Gods belofte toe, maar ze houden niet vol. Vervolgens zeggen ze dat het niet werkte. Maar het zal ook niet werken zonder volharding. Je hebt geloof nodig en volharding.

Dank U Heer dat U me helpt te volharden. Ik proclameer dat ik tot het einde van mijn geloof zal volharden in het doen van Gods wil en het me toe-eigenen van Uw beloften. Ik zal met volharding de wedloop lopen. Amen.