Shop Doneer

Totale toewijding

Leestijd: 2 min.

Het moment dat God ons redde, was nog maar het begin van een lange reis op weg naar Gods oorspronkelijke bedoelingen met ons als mensen. In het verhaal van de roeping van Jezus’ discipelen, zien we dat hierbij twee dingen belangrijk zijn: toewijding en overgave.

Hetzelfde principe vinden we terug in het onderwijs van Paulus:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:1-2)

Zoals we zagen in Mattheüs 4:18-20 is de eerste stap naar Gods veranderingsproces in ons leven totale toewijding aan God. Paulus geeft aan deze waarheid uitdrukking met de woorden: om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. Hij dacht in termen van de Oudtestamentische dierenoffers, zoals schapen en runderen die werden gedood en dan op Gods altaar werden gelegd als offer. Op het moment dat deze dieren op Gods altaar werden gelegd, waren ze niet langer het eigendom van de persoon die ze offerde; ze behoorden alleen God toe.

Paulus vertelt ons hier dat wij als christenen ons eigen lichaam, ons leven, net zo aan God moeten offeren. Als je eenmaal je lichaam op het altaar hebt gelegd, behoort het jou niet langer toe; maar behoort het volledig aan God toe. Maar er is één groot verschil: jouw lichaam wordt niet eerst gedood; het wordt levend op het altaar gelegd! Dat is nog eens volkomen toewijding.

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat ook ik in de Heer Jezus die voor mij stierf, een levend offer voor U mag zijn. Helpt U mij om de specifieke roeping die U voor mijn leven hebt, te vinden en daarin te wandelen. Dank U wel voor het levende offer dat ik daardoor mag zijn! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.