Shop Doneer

Transformatie van binnenuit

Leestijd: 2 min.

Toewijding aan God brengt ons denken op een hoger niveau. Wanneer ons denken wordt vernieuwd, dan veranderen onze waarden en onze prioriteiten. Dingen krijgen een andere betekenis. Dat doet God echter alleen in mensen die zijn toegewijd.

Als we worden veranderd door de vernieuwing van ons denken, dan krijgen we het vermogen om Gods wil te herkennen en waarderen. We kunnen ontdekken wat Hij echt wil. Hij heeft een geweldig plan voor ieder van ons persoonlijk en voor zijn volk als geheel, maar Hij onthult dit plan alleen aan degenen die zijn toegewijd.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. (2 Korinthiërs 3:18)

Bedenk: Gods Woord is een spiegel die ons laat zien wie we van binnen zijn. Deze spiegel is dus een onmisbaar instrument in het proces van verandering. Zie je dat het bovenstaande vers in het meervoud is geschreven? Het geldt niet alleen voor individuen; het geldt voor ons allemaal. Het toont ons wat God van plan is met al zijn gelovige volgelingen gezamenlijk. Zonder dit zicht op Gods volk als een geheel, zullen we geneigd zijn te verdwalen in onze eigen noden, problemen en zegeningen, en missen we het grotere, overkoepelende plan en doel van God. Dan zien we, zoals het gezegde luidt, door de bomen het bos niet meer.

Terwijl we kijken in de spiegel van Gods Woord, zien we de heerlijkheid die God in ons gaat bewerken. En terwijl we door geloof deze heerlijkheid zien en daardoor volhouden en blijven kijken in de spiegel van Gods Woord, verandert de Geest van God ons precies naar het beeld dat we zien – maar dit proces vindt alleen plaats als we in geloof in de spiegel kijken. Als we niet in de spiegel kijken, kan de Geest van God niet in ons werken.

Het is niet slechts een eenmalige transformatie, maar een verandering ‘van heerlijkheid tot heerlijkheid’! Iedere keer dat we een bepaald niveau bereiken, toont God ons daar dat er een nog hoger niveau is en moedigt Hij ons aan om verder te klimmen.

Gebed van de dag

Och Vader, wat is het toch heerlijk en onvoorstelbaar bijzonder, dat U mij mijn leven lang blijft veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid! Dus als mijn leven nu nog niet optimaal heerlijk is, dan voorziet U in de toekomst nog in een verdere, overtreffende trap van heerlijkheid! Dank U wel Heer, dat we op die manier werkelijk ‘sprekend’ op onze hemelse Vader gaan lijken! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.