Shop Doneer

Trek Gods lofgewaad aan

Leestijd: 4 min.

...Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn (zelfbeheerst), bekleed met het borstharnas van geloof en ​liefde, en met de hoop op de zaligheid als ​helm. (1 Thessalonicenzen 5:8)

Het woord dat hier is vertaald met 'nuchter' heeft oorspronkelijk de betekenis van zelfbeheersing. Zelfbeheersing is één van de aspecten van het werk van de Heilige Geest in ons leven. Hij geeft ons beheersing over onze gedachten. In dit prachtige vers lezen we over twee wapens die we gekregen hebben voor onze bescherming. Onze borst en hartstreek wordt beschermd door een pantser van geloof en liefde. Ons hoofd, dus onze gedachtenwereld, wordt beschermd door de helm. Deze helm wordt gevormd door de hoop. Als onze gedachten worden aangevallen, moeten we de helm van hoop opzetten. Weiger jezelf over te geven aan wanhoop! Weiger in beslag te worden genomen door het negatieve. Maar laat in plaats daarvan de Heilige Geest je alle heerlijke waarheden uit Gods Woord te binnen brengen. Op die waarheid kun je in je gedachten een sterk, stabiel en betrouwbaar fundament van hoop bouwen. Als je gedachten zijn gevuld met hoop, is er geen ruimte meer voor depressie of ontmoediging.

Als jonge prediker heb ik vele jaren lang gevochten tegen depressie. Op verschillende gebieden was ik behoorlijk succesvol, maar ik kon dit probleem van depressiviteit maar niet overwinnen. Het was iets dat als het ware als een donkere wolk over me kwam en mijn hoofd en schouders omhulde. Het leek alsof het me afsloot van mijn vrouw, mijn gezin en de leden van mijn gemeente. Ik voelde me opgesloten in een grijze mist en had een gevoel van wanhoop, het gevoel alsof ik een mislukking was. Het was alsof iets tegen me zei: ,,Anderen kunnen het, maar jij niet. Je bent zo ver gekomen als je nu bent, maar verder zul je niet meer komen". Urenlang knokte ik met deze mistwolk en deed alles wat ik dacht te moeten doen; ik bad, vastte, las mijn Bijbel, maar kon toch nooit volledig overwinnen. Tot op een dag mijn oog viel op een Bijbelvers, dat nu heel kostbaar voor me is. In Jesaja 61:3 staat dat God ons zal geven een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Toen ik las over een benauwde geest ging bij mij het licht aan. ,,Dat is het! Dat is mijn probleem!'' zei ik. Ik realiseerde me door deze openbaring uit Gods Woord dat ik niet te maken had met een mentaal probleem, iets psychologisch, maar dat ik een persoonlijke vijand had, een onzichtbare persoon in de geestelijke wereld, namelijk een benauwde geest. Een andere benaming voor een benauwde geest is depressiviteit. Als depressie ons lijkt te overmannen, heeft God voorzien in iets wat deze geest bij ons vandaan kan houden, namelijk een lofgewaad. Als we dit lofgewaad aantrekken en God beginnen te prijzen en aanbidden, zal deze benauwde geest ons niet kunnen benaderen. Hij is verslagen. Dit lofgewaad omringt ons, het beschermt ons hele wezen en onze hele persoonlijkheid tegen deze benauwde geest.

Toen ik me dit realiseerde, had ik een groot deel van de strijd al gewonnen. De volledige overwinning in mijn denken kwam echter toen ik Joël 2:32 las (zie ook Handelingen 2:21);

Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden(of: bevrijd) worden. (NBG)

Het klinkt heel simpel, maar dit is letterlijk wat ik toen deed. Ik riep de naam van de Heer aan en Hij zette me vrij van die benauwde geest. Ik was bevrijd! Maar minstens zo belangrijk was het feit dat God me daarna liet zien dat ik, om vrij te blíjven, voortaan mijn gedachten moest beschermen door mijn lofgewaad aan te trekken. Hij vertelde me dat ik het me niet langer kon veroorloven een pessimist te zijn, want daardoor leed ik steeds nederlagen. Dus leerde ik de helm van hoop op te zetten rondom mijn gedachten. Ik moest voortaan niet meer negatief praten, niet meer al mijn angsten en zorgen uitspreken, of me gedragen als een mopperpot. Ik moest me keren tot Gods Woord. Sindsdien zocht ik, steeds als ik met een probleem werd geconfronteerd, de oplossing daarvoor in de Bijbel. Dan citeerde ik vrijmoedig Gods Woord op dat punt, en ging God danken en prijzen. Door het lofgewaad en de helm van hoop te leren gebruiken, kwam ik op een plaats van volkomen veiligheid tegenover deze kwade machten van depressie en ontmoediging. Elke keer als je depressie voelt naderen, of een gevoel van mislukking, of zorg of het je wel zal lukken, trek dan je lofgewaad aan. Leef met dit lofgewaad, want iemand die bezig is God te prijzen, heeft geen tijd zich ontmoedigd of depressief te voelen.

Gebed van de dag

Vader, laat mij groeien in het onderscheiden van satans leugens en Uw waarheid. Help mij om vol te zijn van Uw woord, dat mijn denken beschermt en mij bewust maakt dat ik bij U altijd veilig ben. Vader, U bent mijn 'Ontzorger'; U neemt door Jezus' offer al mijn zorgen over! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

  • De christenen in China komen steeds meer onder druk te staan. Een maatregel van de regering eind 2019 bepaalde dat alle voorgangers en leiders moeten geloven, promoten en leven volgens de regels van Xi JinPing en de communistische partij. Ons China-team vraagt om gezamenlijk gebed voor onze Chinese broeders en zusters in deze ‘bittere koude winter’.
  • Het USB-project (apparaatjes met een grote hoeveelheid Chinees onderwijs van Derek) is een zegen voor veel mensen. Laten we gezien de situatie in China bidden om meer distributeurs en om Gods bescherming en wijsheid voor hen.