sluit
Shop Doneer

Trek je 'nieuwe ik' aan

Leestijd: 2 min.
Thema: Leer bidden

Jezus leerde ons een modelgebed, wat wij noemen ‘Het Onze Vader’. In dit voorbeeldgebed is het principe van gisteren over Gods wil ook opgenomen. Hij leerde ons bidden: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Mattheüs 6:10)
Als we tot God komen, dan moet onze grondhouding zijn: „Uw wil geschiedde.” In deze woorden ligt deze betekenis besloten: ‘Als uw wil en mijn wil niet overeenstemmen, dan herroep ik mijn wil, zodat uw wil zal geschieden.’ Als onze wil en de wil van de Vader met elkaar in botsing komen, dan is het de wil van de Vader die vrije doorgang moet krijgen.
Door deze voorwaarde wordt afgerekend met een bepaald aspect van wat Paulus noemt de ‘oude mens’. In zijn brief aan de Efeziërs legt hij het zo uit:
Dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeziërs 4:22-24)
Onze oude mens, of ons oude ik, is wie wij waren voordat God ons veranderde. Onze nieuwe mens is wie God van ons wil maken. Om de nieuwe mens tot uitdrukking te laten komen, moeten we eerst ons oude ik afleggen. Dat is iets wat wij zelf moeten doen, het is niet iets wat God voor ons doet. Als we zeggen: „Niet mijn wil…” dan leggen we daarmee ons oude ik af. En als we vervolgens zeggen: „Uw wil geschiedde”, dan trekken we onze nieuwe ik aan. Dat is hoe we veranderd worden, vernieuwd in ons denken.
Als God alle gebeden van ons oude ik zou verhoren, van alle mensen, dan zou het universum in totale chaos verkeren. Een simpel voorbeeld illustreert dit. De kinderen van de zondagsschool houden een picknick en bidden: „Heer, laat het droog blijven.” Maar ondertussen verdroogt de oogst van een arme boer, en hij bidt: „Heer, laat het alstublieft gaan regenen.” Hoe kan God deze beide gebeden verhoren? De waarheid is natuurlijk dat Hij beide gebeden niet hoeft te verhoren, tenzij het een gebed is dat voortkomt uit de nieuwe ik, die zijn eigen wil heeft afgelegd.

Vader, ik leg mijn oude ik af door afstand te doen van mijn wil, en trek mijn nieuwe ik aan door Uw wil te zoeken. Wilt U mij door Uw Heilige Geest vandaag laten zien waar ik nog volgens mijn oude ik denk, en waar ik mij nieuwe ik mag aantrekken door Uw wil te zoeken. Wilt U mij Uw wil openbaren, zodat ik naar Uw wil kan bidden. Amen.