Shop Doneer

Trouw aan elkaar

Leestijd: 2 min.
Van Hem [Christus] uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (Efeze 4:16)

Om zichzelf te kunnen opbouwen, heeft het lichaam nodig dat ieder deel zijn werk doet. In onze noden wordt niet voorzien door het Hoofd alleen, maar door het netwerk van gewrichtsbanden en pezen in het hele lichaam, die allemaal op verschillende manieren verbonden zijn met het Hoofd. Het Hoofd mag dan de volledige voorziening hebben voor iedere nood van ieder lid, maar er zal niet in de noden van de leden worden voorzien, tenzij ze door het Hoofd op de juiste manier verbonden zijn met de andere leden.

Vorige keer schreef ik dat de ‘gewrichtsbanden’ mijns inziens staan voor de onderlinge relaties tussen de verschillende leden van het lichaam. ‘Pezen’ zijn nodig om de verschillende delen samen te binden. Een ‘pees’ is toegewijde verbondsliefde – liefde die is toegewijd aan een andere persoon, zoals een man aan zijn vrouw (‘in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid’). Als ik het niet eens ben met mijn vrouw, ga ik dan op zoek naar een andere vrouw? Natuurlijk niet. Ieder huwelijk dat alleen is toegewijd zolang er geen spanningen of problemen zijn, houdt geen stand. Er is iets nodig wat mensen bij elkaar houdt, ondanks spanningen en problemen. Wat is het antwoord? Verbondstoewijding: een diepgaande, blijvende, persoonlijke toewijding om je leven in te zetten voor die ander.

Omdat in onze geestelijke zorg en groei dus wordt voorzien door zowel gewrichtsbanden als pezen, kunnen we niet zeggen: 'Ik krijg alles wat ik nodig heb van de Heer alleen.' De Heer heeft het lichaam niet op die manier ontworpen. Hij heeft het lichaam zodanig gevormd, dat in veel van onze noden wordt voorzien door onze medeleden.

Het is opmerkelijk dat toen Jezus aan het kruis hing, niet één van zijn benen werd gebroken (zie ook Psalm 22:14). Zo is het ook met de Kerk; alleen door Gods genade worden de beenderen bijeengehouden, zelfs als de relaties binnen het lichaam veel moeite kosten!

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat U mij helpt om voortdurend in een levende, zorgende, actieve relatie te blijven staan met de broeders en zusters die U mij gegeven hebt. Dank U voor de volheid van Uw liefde die in mij is, maar die ook door mij heen stroomt naar de anderen. Amen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.