Shop Doneer

Trouw in het kleine...

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Bouwsteen drie: zelfbeheersing
Ik herinner me iets wat een paar jaar geleden gebeurde in Duitsland, via de bediening van een bevriende voorganger. Hij had een jongeman, die zwaar drugsverslaafd was geweest, tot de Heer mogen leiden. Het brein van deze jongeman was echter min of meer verdwenen door schade van het drugsgebruik - het functioneerde gewoon niet meer. Maar hij had een oprecht geloof in Jezus. Mijn vriend nam hem bij zich in huis en begon hem de beginselen van het leven als christen en van discipline bij te brengen. Na een poosje kon hij een baantje krijgen bij een bedrijf dat hem in dienst nam om het allereenvoudigste werk te doen: het legen van de prullenmanden en andere simpele klusjes.
De voorganger zei tegen de jongeman: "Ik wil je twee dingen zeggen. In de allereerste plaats, vertrouw op Jezus en vraag om Zijn hulp. En verder, wees trouw."
Dus voerde de jongeman zijn taken trouw uit. Na een poosje gaven ze hem een iets hoger baantje. Hij deed alles trouw, altijd biddend. Dat ging zo door tot hij een vrij verantwoordelijke positie had.
In Duitsland vonden de meeste mensen dat je een diploma van een opleiding nodig had, en hij besloot zich in te schrijven bij een school. Hij ging naar zijn baas om uit te leggen dat hij vertrok en hem te bedanken voor alle hulp die hij had ontvangen. Maar toen hij zijn baas vertelde dat hij zou vertrekken, zei deze tegen hem: "Jij kunt niet weggaan. Jij bent de enige in dit bedrijf die ik kan vertrouwen. Blijf, dan zal ik je opleiden om mijn werk over te nemen." En zo gebeurde het. Dit is een waargebeurd verhaal.
Zie je, de sleutel was betrouwbaarheid. Salomo zei: ... wie zal een betrouwbaar iemand vinden? (Spreuken 20:6). Salomo heerste over een groot rijk en had de beschikking over alle uitgelezen mannen van Israël, maar zelfs hij had er moeite mee iemand te vinden die hij kon vertrouwen. Als je ongeschoold bent of niet zoveel talent hebt, wees dan boven alles betrouwbaar en trouw. Jezus zei: Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. (Lucas 16:10)

Hemelse Vader, wilt U ook mij maken tot een inspiratie voor anderen, trouw in het kleine en vol van Uw Geest. Ik wil trouw en betrouwbaar zijn, zoals U ook bent. Vorm mij naar Uw beeld, zodat mensen door mijn leven Uw trouw zien en ervaren. Amen.