Shop Doneer

Twee aspecten

Leestijd: 1 min.
Thema: De complete erfenis

Vandaag wil ik je meenemen naar twee verschillende vertalingen van 1 Johannes 4:16:
En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
(HSV)
En wij hebben de liefde gekend, die God jegens ons heeft en hierop vertrouwd. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.
(NIV)
Kijk eens naar de openingszin: “Wij hebben gekend en geloofd”. Nog weer een andere vertaling zegt: “Wij hebben (de liefde die God voor ons heeft) onderkend en erop vertrouwd”. Er zijn dus twee aspecten:
1. het (onder-)kènnen van Gods liefde voor ons en
2. het gelóven van (oftewel het vertrouwen op) Gods liefde voor ons.
Massa’s christenen horen in de kerk week-in-week-uit Bijbelverzen over Gods liefde. Het houdt hen bezig, ze weten ervan, ze ‘kennen’ het, maar … gelóven ze het ook?! En ook voor jou en mij geldt dit: we weten best dat God ons liefheeft… maar geloven we het ook?! Die Bijbelverzen worden pas werkelijkheid op het moment dat we ook geloven in, en vertrouwen op Gods liefde. Laten we er toch diep van doordrongen zijn, dat God de allerhoogste prijs die je je maar kunt voorstellen, heeft betaald om ons te verlossen. En toen Hij ons verlost had, heeft Hij ook nog eens de hele erfenis tot ons bezit gemaakt. We moesten maar eens beginnen ons daar ook naar te gaan gedragen, vind je niet? Laten we het geloven en erop vertrouwen! Laten we ophouden kleinzielig en jaloers met elkaar en met onszelf om te gaan. Laten we worden zoals God … onbegrijpelijk liefdevol!

Ja Heer, ik weet dat U mij liefheeft, maar ik spreek uit dat ik het ook geloof en erop vertrouw! Ik besef steeds dieper hoe hoog de prijs was die U voor mij betaalde, en hoe intens groot Uw liefde voor mij is. Een liefde om mijn hele leven op te baseren. Amen.