Shop Doneer

Twee soorten eenheid

Leestijd: 2 min.
We studeren nog wat verder op het unieke aspect van Gods wezen, dat Hij zowel één is als meervoudig. Om dit beter te begrijpen, moeten we ons realiseren dat er twee verschillende Hebreeuwse woorden zijn voor één. Het ene is yachid en het andere isechad.
Yachid betekent 'hetgeen absoluut alleen en uniek is'. Dit woord komt bijvoorbeeld voor in Genesis 22:2, waar de Heer tegen Abraham zegt: Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt (Genesis 22:2). Hier wordt het woord 'enige' gebruikt, yachid, want Abraham had alleen díe zoon, geboren uit zijn eigen lichaam. Dit woord wordt ook gebruikt in Psalm 25:16, waar de Psalmist zegt:
Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.
Het woord 'alleen', yachid, betekent 'helemaal in je eentje'. Aan de andere kant betekent het woord echad een 'samenvoeging van verschillende elementen'. Deze betekenis komt op veel plaatsen in het Oude Testament naar voren. Bijvoorbeeld in het tweede hoofdstuk van Genesis, waar God de aard van het huwelijk weergeeft en de eenheid tussen Adam en Eva beschrijft. Hij zegt daar:Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt (Genesis 2:24).We zien hier twee, die verenigd worden tot één, echad. Dit beschrijft dus een eenheid die bestaat uit meerdere elementen die zijn samengebracht tot één.
Toen de verspieders gingen kijken in het beloofde land, kwamen ze bij het dal van Eskol. In Numeri 13:23 staat dan:In het Eskoldal aangekomen, sneden ze een rank met één tros druiven af, die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen (Numeri 13:23).Het woord 'één' is in de Hebreeuwse tekst het woord echad. Het was één tros, maar ze bestond uit vele druiven.
In Richteren 20 staat ook nog een veelzeggende uitspraak die de betekenis van echad dichterbij brengt. Er woedde een burgeroorlog tussen de stammen van Israël en dan staat er in vers 11:Zo sloten de Israëlieten zich aaneen om als één man tegen Gibea op te trekken.Hier zien we opnieuw het woord één, echad. Er was sprake van vele duizenden mensen, maar niettemin waren ze een eenheid en trokken op 'als één man'.
Al deze voorbeelden helpen ons het soort 'eenheid' te begrijpen dat met het woord 'Elohim' wordt aangeduid. Het is een eenheid die eigenlijk een fusie is, een verbond, een volmaakte eenwording - die echter bestaat uit meer dan 'eenheid'. Het is een geheimenis.

Heer, dank U wel dat U mij het geheimenis leert van wie U bent. Dat U één bent maar ook een drie-eenheid. Dank U Heer Jezus, zoon van God, dat ik door Uw offer ben verzoend met God de Vader en zelf ook een kind van God mag zijn, en dat ik door uw Heilige Geest die in mij woont, gemeenschap met U mag hebben - zelfs op momenten dat ik mij net als David alleen en ellendig voel. Juist dan mag ik U kennen als Elohim. Amen.