Shop Doneer

U draagt mij

Leestijd: 1 min.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.Psalm 121: 1 - 3
De psalmist ziet op naar de bergen die in hun majesteit en grootsheid boven hem uit torenen en stelt dan de vraag: Vanwaar zal mijn hulp komen? Nee, hij verwacht niet dat zijn hulp van de bergen zal komen. Maar ze dienen hem als geheugensteun, om hem te herinneren aan Degene die de bergen en de zeeën en de gehele aarde heeft geschapen.
De psalmist beseft dat zijn Schepper tevens zijn Helper is. De grootsheid en verhevenheid van de zichtbare schepping voorzien hem van een maatstaf waaraan hij de goddelijke rijkdommen kan meten die hem persoonlijk ter beschikking staan. Ook wij moeten regelmatig stilstaan bij de pracht en de wonderen van de schepping, en de realiteit die de psalmist schetst, toepassen op onszelf...
De Schepper van deze majestueuze realiteit is ook onze Bewaarder! Dag en nacht waakt Hij over ons, schraagt Hij ons, en houdt Zijn machtig, goede hand op ons leven. Hij valt nooit in slaap.
Eens zag ik een klein jongetje dat door zijn vader op de arm werd gedragen. Het viel me op dat hij zich stevig vastklampte aan de jas van zijn vader. Na een poosje viel hij echter in slaap en zijn hand gleed weg van zijn vaders kraag. Toch bleef zijn vader hem even veilig en geborgen vasthouden. De veiligheid van de jongen hing niet af van het feit dat hij zich aan zijn vader vastklampte, maar enkel en alleen van het feit dat zijn vader hem vasthield.
Zo is het ook in onze relatie met God. Soms hebben we het gevoel dat we zullen vallen als we ons niet stevig genoeg aan God vastklampen. Maar God blijft ons vasthouden, zelfs als wij Hem loslaten. Zelfs al vallen wij in slaap, God nooit!

Mijn antwoord in geloof:
Heer, wat is het toch kostbaar dat U mijn hemelse Vader bent! Of ik zwak ben of sterk, wakker of slapend, ik dank U, Schepper van hemel en aarde en van de bergen de hemel, dat U mij altijd draagt... Ik kan het niet begrijpen, maar ben U diep dankbaar voor die veiligheid! Amen.