Shop Doneer

Uit het ene koninkrijk, naar het andere Koninkrijk

Leestijd: 2 min.

De Heer heeft ons verlost, zodat we niet langer in de hand van de vijand zijn, maar in de handen van de Heer.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:12-13)

Het is een onomstotelijk feit dat God ons heeft bevrijd uit de macht van de duisternis – satans koninkrijk – en ons heeft overgebracht in het Koninkrijk van Christus, 'de Zoon van Zijn liefde'. Daarmee zijn we verlost en zijn onze zonden vergeven. We bevinden ons niet langer in satans territorium - en dus zijn we ook niet meer onder zijn autoriteit. De ongelovigen die Christus afwijzen, opstandig zijn en Hem niet gehoorzamen, staan onder satans wettige gezag, maar wij, gelovigen in Jezus, niet.

Het is een absolute en heerlijke waarheid dat als we ons hebben bekeerd en overgegeven aan Jezus Christus, als we Hem de Heer van ons leven hebben gemaakt, dat we overgebracht worden – met ziel, geest en lichaam – van satans koninkrijk naar het Koninkrijk van Christus. Dit zijn feitelijke waarheden in de onzichtbare werkelijkheid waar God woont. En we geloven deze feiten, omdat we niet langer leven vanuit ons gevoel, maar vanuit de geestelijke waarheid over ons leven. Dus als ons gevoel ons wil doen twijfelen of we wel zijn overgebracht naar het Koninkrijk van Zijn liefde, dan bedekken we ons met het schild van geloof. Het schild van geloof bedekt ieder gebied van ons leven, ook ons gevoel. Geen vurige pijl hoeft er ooit doorheen te komen met aanklacht, beschuldiging, angst, of de ontkenning dat we bij het Koninkrijk van Jezus horen (zie Efeze 6:16).

Gebed van de dag

Heer, dank U voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik door Zijn bloed ben bevrijd uit de duisternis en overgezet ben in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over Gods liefde? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over het belang van Gods Woord. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.