Shop Doneer

Uitgenodigd om met God te wandelen

Leestijd: 2 min.
Vandaag beginnen we met het laatste boek uit de serie: Leren in de Stilte. Dit boek heet Wandelen met God en is gebaseerd op een serie radioprogramma's onder de titel: Agreeing with God - 'Het eens zijn met God'. In deze serie laat Derek Prince zien hoe ons denken in lijn moet komen met Gods denken op verschillende gebieden, zodat we in gemeenschap met Hem kunnen wandelen. Een radicale studie die ons uitdaagt om Gods doelen, prioriteiten en houdingen te leren kennen en over te nemen in ons leven. DPM wenst je veel zegen met deze nieuwe serie overdenkingen!
Het Nieuwe Testament is ten diepste één grote uitnodiging om verbonden te zijn (in eenheid en vriendschap te leven) met God en met de apostelen. Dit lezen we helemaal aan het begin van de eerste Johannesbrief:
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.(Johannes heeft het hier over het vleesgeworden Woord, Jezus, en zegt over Hem:)Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. (Bedenk goed dat hij nog steeds over Jezus spreekt) Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En onze verbondenheid(NBG: 'gemeenschap') is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. (1 Joh. 1:1-4, NBV / NKJ)
Johannes is één van de apostelen die ons met de geschreven documenten van het Nieuwe Testament verslag doet van wat zij gezien en beleefd hebben met Jezus. En hier in zijn brief geeft hij ons de reden dat dit verslag aan ons wordt doorgegeven:opdat ook u met ons (de apostelen) verbonden zou zijn, of zoals een andere vertaling het zegt: gemeenschap met ons zou hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.(vers 3)
Zo bekeken is het Nieuwe Testament dus een uitnodiging aan alle lezers, om net zo verbonden te zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus als de apostelen dat waren. Anders gezegd: het Nieuwe Testament is, via het schrijven van de apostelen, een uitnodiging van God om tot Hem te komen en te genieten van de gemeenschap die God de Vader en God de Zoon samen voor eeuwig hebben. Dit is het einddoel van het hele Nieuwe Testament en als we daar niet komen, dan missen we het doel waarvoor het Nieuwe Testament aan ons gegeven is. Tenslotte voegt Johannes nog één reden toe voor zijn schrijven:
We schrijven u deze dingen opdat uw blijdschap volkomen zij. (NKJ)
Als we ons deze dingen eigen maken, gemeenschap en eenheid met God naar het voorbeeld van de apostelen, dan is het resultaat volmaakte blijdschap. Als we deze gemeenschap echter missen, dan lopen we ook de volmaakte blijdschap mis die God voor ons beschikbaar heeft gemaakt door het Nieuwe Testament. Begrijp dus goed: Gods einddoel is gemeenschap, verbondenheid, eenheid met Hem, zodat we volmaakte blijdschap kennen.

Heer Jezus, dank U dat U - het Leven zelf - aan mij verschenen bent. Ik kan bijna niet begrijpen Heer, dat ik in persoonlijke vriendschap en eenheid met U mag leven. Dank U dat volmaakte blijdschap niet schuilt in de dingen die deze wereld biedt, maar in relatie met U zelf. Ik wil in deze studie groeien in mijn persoonlijke relatie met U! Amen.