Het is bijna vaderdag! Verras je vader met inspirerend onderwijs van Derek Prince. Klik hier om de Vaderdagactie te bekijken.

sluit
Shop Doneer

Van broederliefde naar liefde-voor-allen...

Leestijd: 2 min.
We hebben de afgelopen dagen gezien dat het een teken is van geestelijke volwassenheid om oprecht van onze medechristenen te houden, niet simpelweg om wie ze zelf zijn, maar (ook) om wat ze betekenen voor Jezus, die Zijn bloed voor elk van hen gegeven heeft.

De laatste fase in de ontwikkeling, waarmee we ook onze studie naar het karakter van de Heilige Geest afsluiten, is de ‘liefde voor allen’ of de agape-liefde. Deze bijzondere, Goddelijke liefde vertegenwoordigt het volgroeide christelijke karakter. Hier gaat het niet meer alleen om de omgang met andere christenen, of anderen die dicht bij ons staan. Het gaat om de liefde voor alle mensen, ook hen die ondankbaar en onheilig zijn. Het is deze liefde die ervoor zorgt dat we onze vijanden liefhebben en bidden voor wie ons vervolgen. (Mattheüs 5:44)

Het is de liefde die Jezus aan het Kruis toonde, toen Hij bad voor degenen die Hem kruisigden: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lucas 23:34)

Het was ook de liefde die Stefanus ertoe bracht om te bidden voor degenen die hem stenigden: Heere, reken hun deze zonde niet toe! (Handelingen 7:60)

En het was ook deze agape-liefde die ‘Saulus de vervolger’ veranderde in ‘Paulus de dienaar van Jezus’, die …voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. (1 Korinthiërs 9:22)

In Paulus’ uitspraak vinden we ook iets terug van de Engelse vertaling van deze laatste groeifase die ‘de liefde voor allen’ wordt genoemd. In de King James Version staat hier namelijk ‘charity’, oftewel ‘liefdadigheid’ … Dus levend vanuit de vergevende broederliefde voor onze directe naasten, reiken we vervolgens ook uit naar alle mensen in nood, in steeds wijdere cirkels, om Gods bovennatuurlijke liefde heel praktisch te maken door onze daden! Daden van verkondiging van het vrijmakende, reddende Evangelie van Jezus Christus, die door zijn ‘liefde voor allen’ zijn leven overgaf. Maar ook prakische daden van liefde, die net zoals Paulus bereid is ‘voor allen alles te worden’ om mensen te redden uit hun nood en hen behouden te zien worden!

Terugkijkend op onze studie tot nu toe, naar het Bijbelse beeld van de persoon van de Heilige Geest en de volgroeide vrucht van Geest in ons leven, maakt dat me nederig en het inspireert me. Nederig omdat ik nog zo’n lange weg te gaan heb. En het inspireert me omdat ik een glimp heb opgevangen van iets wat veel mooier is dan alles wat er in de wereld te koop is. Met Paulus zeg ik:...ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. (Filippenzen 3:13-14)

Gebed van de dag

Heilige Geest, dank U wel voor Uw werk in mijn leven, dat ik voortdurend mag groeien in de vrucht van de Geest, en dat de Heer Jezus en ook de Vader verheerlijkt mogen worden in mijn leven – door mijn woorden, maar ook door mijn daden. Amen!

Gebed voor DPM wereldwijd

TSJECHIË

  • Dereks Onderwijsbrieven zijn mooie middelen voor het bereiken van veel gelovigen die geen lokale kerk kunnen vinden. Bid om meer vrijwilligers voor het vertalen van deze gratis te downloaden hulpbronnen.
  • Bid dat onze twee nieuwe gemeenten een thuis zullen vormen voor gelovigen en zoekenden; bid in het bijzonder dat God de harten zal aanraken van jonge mensen die misleid zijn door humanisme en materialisme.