Shop Doneer

Van de hemel naar de aarde

Leestijd: 3 min.

In Jesaja 55:8‑13 geeft de profeet de relatie tussen logos en rhema prachtig en levendig weer:

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cypres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

Hier zien we twee verschillende niveaus, het hemelse en het aardse. Op het hemelse niveau is het goddelijke logos, Gods wegen en gedachten, de totale raad Gods, voor eeuwig in de hemel vastgelegd. Op het aardse niveau bevinden zich de menselijke wegen en gedachten, ver beneden die van God en in feite onverenigbaar met de Zijne. Er is geen weg waarlangs de mens boven zijn eigen niveau kan uitstijgen tot het niveau van God, maar er is wel een weg waarlangs Gods wegen en gedachten tot de mens kunnen afdalen. Zoals de regen en de sneeuw, die hemels levengevend vocht op de aarde doen neerdalen, zegt God, zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat.

Dit is hetzelfde 'woord' waarover Jezus heeft gesproken in Mattheus 4:4, elk woord dat uit de mond van God komt, het Woord waardoor de mens leeft. Het is een deel van het hemelse logos dat op de aarde nederdaalt als rhema. Het brengt ons precies dat deel van Gods wegen en gedachten dat nú van toepassing is op onze situatie en tegemoetkomt aan wat we op dit moment nodig hebben.

Als we het ontvangen hebben en eraan hebben gehoorzaamd, dan brengt het rhema de activiteit en de vrucht voort die God verheerlijkt. We zullen in blijdschap uittrekken en we zullen met vrede voortgeleid worden. In plaats van een doornstruik zal een cypres opkomen en voor een distel zal een mirt opkomen. De doornstruik en de distel typeren onze wegen en onze gedachten. Als we het rhema uit Gods mond ontvangen, worden dezen vervangen door de cypres en de mirt, die het beeld zijn van Gods wegen en gedachten.


Gebed van de dag

Vader, wat een prachtige belofte heeft U uitgesproken: Uw Woord zal niet vruchteloos tot U terugkeren, maar het zal doen wat U behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe U het zendt. Vader, ik neem dit woord van U in geloof aan. Uw gedachten en wegen die ver boven die van mij liggen brengt U naar mij toe door Uw rhema. Ik ontvang Uw woorden in blijdschap en ik mag Uw vrede ontvangen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MONGOLIË

De Mongools-talige website (DerekPrince.mn) heeft een update ondergaan. Al het Mongoolse onderwijs van Derek – audio boeken, eBooks, gedrukte boeken, video/audio boodschappen – staat bij elkaar, en kan dus gemakkelijker en breder verspreid worden. Bid dat dit onderwijs door veel Mongolen gevonden en gebruikt zal worden, zodat de kerken in Mongolië volwassen worden en de gelovigen sterk worden in hun geloof.