sluit
Shop Doneer

Geest tot Geest

Leestijd: 2 min.

Van de Oudtestamentische tabernakel kunnen we veel prachtige waarheden leren. Een belangrijk, fundamenteel feit is dat de tabernakel een drievoudig bouwsel was, met andere woorden: een drie-eenheid. Het was één plaats, onderverdeeld in drie gebieden: de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen.

In deze drie-eenheid vinden we veel verwijzingen naar eeuwige waarheid. Bijvoorbeeld: God is drie-in-één: Vader, Zoon en Heilige Geest – drie personen in één God. Voor de mens geldt hetzelfde. Ook wij zijn een drie-eenheid: geest, ziel en lichaam. Ik geloof dat ook de hemel een drie-eenheid is – de zichtbare hemel die we kunnen zien; een middenhemel waar satans hoofdkwartier zich bevindt, en een derde hemel, waar God woont, de huidige locatie van het paradijs.

Ook geloof ik dat de drie delen van de tabernakel corresponderen met de drie gebieden van de menselijke persoonlijkheid. De voorhof - met haar natuurlijke licht van zon, maan en sterren, correspondeert met het menselijk lichaam en onze zintuigen. Die vormen de bron van ons begrip van alles wat we zien, horen en op andere manieren waarnemen. Het heilige correspondeert met de ziel van de mens en spreekt van de in de Bijbel geopenbaarde waarheid. En het heilige der heiligen correspondeert met de geest van de mens en spreekt van directe, van God ontvangen waarheid. Deze waarheid kunnen we alleen verkrijgen door rechtstreeks, persoonlijk contact met God. Want alleen de geest van de mens is verbonden met God.

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. (1 Korinthe 6:17)

We zijn niet één ziel of één lichaam met Hem, maar één geest.

Rechtstreeks contact met God is van geest tot Geest, en dat is de plaats waar we directe openbaring van Hem ontvangen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, het is bijna niet te bevatten dat U zich met mij verbindt en dat ik direct van U openbaring mag ontvangen. Ik belijd dat mijn geest rechtstreeks, persoonlijk relatie met U mag hebben. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.