Shop Doneer

Van papier tot een levende stem

Leestijd: 3 min.

Mensen die Gods stem leren verstaan, krijgen ook een nieuwe, andere levensstijl. We gaan even terug naar het vers dat ik bij ons vorige thema al aanhaalde, Mattheüs 4:4. Jezus weerstaat hier satans verleiding in de woestijn, om stenen te veranderen in brood.

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Hier wordt het woord rhema gebruikt: elk 'rhema' dat uit de mond van God komt. Het werkwoord 'komt' staat in de voortdurende tegenwoordige tijd. In het Nederlands herkennen we deze werkwoordsvorm niet vaak, maar het wijst op een voortdurend, ononderbroken proces, een continue activiteit 'nu'. Luisteren naar God wijst op een directe, persoonlijke relatie met Hem, die nu plaatsvindt. We zijn hier en nu afgestemd op God; niet in het verleden, niet in de toekomst, maar nu, op dit moment. En wat we dan horen is het continue, voortdurende woord van God voor dat specifieke moment, op dat tijdstip en in die situatie. Dat is waar we volgens Jezus' woorden van leven.

Jezus vergelijkt dit rhema met brood. Hij zegt: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En dit spreken gebeurt door de Heilige Geest. Weet je, met een Bijbel voor je neus heb je eigenlijk alleen maar een bundel witte vellen in handen, bedrukt met zwarte letters. Er valt niets te horen. Niemand kan zwarte letters op wit papier horen spreken, dat is onmogelijk. Hoe kan dat ooit een stem worden, een gesproken woord dat we kunnen horen? Er is maar één kracht in het hele universum die deze zwarte letters op wit papier kan veranderen in de stem van God, en die kracht is de Heilige Geest. We zijn dus volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons het rhema, het woord van God dat we nodig hebben, te binnen brengt in specifieke situaties. Hij brengt het woord tot leven, Hij legt er leven in en verandert Gods Woord in een levende stem. Door het horen van dat woord van God beleven we relatie met God de Heilige Geest. Het is God, de Heilige Geest, die ons iedere dag overal leidt en richting geeft, door het rhema dat Hij ons geeft.

Een andere plaats waar we in het Nieuwe Testament het woord ''rhema" aantreffen, is in Paulus' instructie over geestelijke strijd, in Efeze 6:17:

...en neem het Zwaard van de Geest, dat is Gods Woord...

Weet je nog? Logos is de volledige, eeuwige raad van God; rhema is een gesproken woord van God. Het woord dat de Bijbel hier gebruikt, is 'rhema', een gesproken woord van God. Als je de duivel of de negatieve, misleidende of kwade gedachten die hij op je afstuurt om je lastig te vallen confronteert, dan moet je dit doen door het Woord van God uit te spreken. Gods Woord kan je niet beschermen als je hem alleen maar op je nachtkastje laat liggen - je moet het uitspreken. Je moet Gods Woord in je mond nemen en het voor jezelf uitspreken. Dan wordt het een scherp, uitgestoken zwaard waar de tegenstander voor terugdeinst**.

**De laatste alinea van deze overdenking is afkomstig uit het boekje 'Gods Woord, kracht en gezag'.

Gebed van de dag

Heilige Geest, dank U wel dat U het woord van God levend voor mij maakt en mij richting en voeding geeft doordat uw logos rhema voor mij wordt, iedere dag weer. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MACEDONIË

We danken God voor de nieuwe, heel bekwame vertalers/redacteurs Katerina en Emilija, die zich onlangs bij ons team hebben aangesloten. Bid voor hen nu ze zijn begonnen met het vertalen van verschillende nieuwe boeken, waarvan de druk gepland staat voor juni. Bid dat het werk op tijd klaar is, en dat we een goede drukkerij vinden.