Shop Doneer

Van redding tot priesters

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we Gods oproep in Exodus 15, te leren aandachtig naar Hem te luisteren. Iets verderop in Exodus lezen we hoe Israël arriveert aan de voet van de berg Sinaï. Mozes beklimt de berg en de Heer spreekt tot hem en geeft hem een boodschap voor de kinderen van Israël:
Zó zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. (Exodus 19:3-6)
Hier zien we opnieuw die eerste nadruk, de eerste voorwaarde: ,,Als jullie aandachtig naar Mij luisteren, dan zal mijn wil voor jullie tot stand komen; jullie zullen een uniek volk zijn, anders dan alle andere volken, levend op een hoger niveau, op een plaats van voorziening en zegen die alle andere volken niet kennen.''
In dit bijbelgedeelte zie ik vier fasen in Gods omgang met het volk Israël. Allereerst zegt God dat Hij zèlf Israël bij zich heeft gebracht. Dat is altijd het allereerste doel van de verlossing, namelijk om persoonlijk bij God te komen. Ten tweede zegt God: ,,Ik wil dat jullie mijn stem gehoorzamen.'' Dat is hoe we onszelf binnen het bereik brengen van Gods voorziening en zegen. Ten derde zegt God: ,,Bewaar mijn verbond.'' Gods verbond is de manier waarop Hij zijn relatie met het volk vaststelt en voorschrijft. En ten slotte zegt Hij: ,,Jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn. Jullie zullen een uniek volk zijn, gezegend boven alle andere volken en afgescheiden van alle andere volken.'' Dat is de volgorde: bij God gebracht, gehoorzamen aan zijn stem, zijn verbond bewaren, en zo een koninkrijk van priesters worden.
In het Nieuwe Testament lezen we onder meer in 1 Petrus 2:9 dat God deze roep, een koninkrijk van priesters te vormen, heeft uitgebreid naar alle mensen uit alle volken, die zijn Zoon, de Heer Jezus, aanvaarden als hun redder. Wat een voorrecht!


Heer, dank U voor deze enorme genade: Ik ben bij U gebracht; mag (leren) gehoorzamen aan Uw stem; ik ben opgenomen in uw verbondsliefde (U heeft zich door uw offer aan mij toegewijd en ik mag mijzelf als een levend offer aan U geven) en mag horen tot uw koninkrijk van priesters! Leer mij de diepte van deze voorrechten beter begrijpen, Heer!