Shop Doneer

Van verwoesting naar vernieuwing

Leestijd: 3 min.

Het tweede thema dat we nu gaan behandelen en verbinden aan het eerste (dat we gister lazen), is tegelijk ook het hoofdonderwerp van de profeet Joël: herstel in plaats van verwoesting. Zoals ik het begrijp, is Joël de profeet van de grote uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees, in het laatst van de dagen. Het was het boek Joël, dat Petrus aanhaalde op de Pinksterdag:

Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen... (Handelingen 2:16-17)

Die aloude, eerste profetische woorden trok hij door naar het einde van de tijd. Als hij verder gaat in vers 20, spreekt Petrus over wat er gebeuren zal voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt:

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed...

In Petrus' woorden herkennen we Joëls profetie, die verwijst naar de afsluiting van deze tijd. Als ik het thema van Joël in mijn eigen woorden zou moeten beschrijven, dan zou het zijn: verwoesting gevolgd door herstel, gevolgd door oordeel. Het tafereel opent met totale verwoesting, het meest complete beeld van verwoesting dat je je maar kunt voorstellen. Als je het eerste hoofdstuk van Joël leest, dan zie je dat er niets overbleef wat niet verwoest werd. En dan, in het tweede hoofdstuk, komt de belofte:

Ik zal u de jaren vergoeden... (Joël 2:25)

En dat herstel is bevestigd door de uitstorting van de Heilige Geest. In het derde hoofdstuk vinden we deze woorden:

Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing. (Joël 3:14, NBG)

De uitstorting van de Heilige Geest brengt de mensen oog in oog met Gods oordeel. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan is er geen ruimte meer voor neutraliteit. Dit is waarom zoveel mensen wegvluchten voor het bewegen van de Heilige Geest. Hij sluit neutraliteit uit.

Op de voorgrond in Joëls profetie vinden we twee 'bomen': de wijnstok en de vijgenboom. Ik heb altijd begrepen dat deze twee bomen typen zijn van Gods volken op aarde: de wijnstok als beeld van de Gemeente, en de vijgenboom als beeld van Israël. ik geloof dat dit perspectief parallel loopt met de woorden van Jezus:

En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. (Jezus verwees hier naar het eerste hoofdstuk van Joël, de verzen 12 en 19, die spreken over ’alle bomen van het veld’.) Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. (Lukas 21:29-30)

De verwoesting stopt, de oogst komt eraan. Een aantal jaren geleden liet God me zien dat het herstel van de twee bomen was begonnen en dat ze in tijd precies gelijk opgingen. Juist in de tijd dat we hoorden over de uitstorting van de Heilige Geest op de Gemeente in de recente eeuw, hoorden en zagen we ook van het politieke herstel van Israël, wat overigens een geweldig interessant onderwerp is. In 1897 werd de eerste Zionist World Conference gehouden in Bazel, Zwitserland. In 1904 stierf de oprichter van het Zionisme, Theodor Herzl. Hij werd een visionaire dromer genoemd, maar hij zei: ‘Binnen vijftig jaar zullen jullie zien dat wat jullie nu een droom noemen, vervulde werkelijkheid is.’

Herzl kreeg gelijk. Vanaf de dag van zijn dood duurde het vierenveertig jaar voordat Israël een staat werd. Als je het opzoekt, zul je zien hoe Gods twee volken stap voor stap hersteld worden - Israël in politiek en nationaal opzicht, en de Gemeente in geestelijk opzicht.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor Uw eeuwige trouw, en het feit dat Uw Woord en Uw beloften eeuwig zijn. Dank U voor Uw Geest die in mij is uitgestort, en die mij bewust maakt van het oordeel, maar ook Uw heilsplan, waar ik door de Heer Jezus bij mag horen. Ik bid ook voor de vrede van Jeruzalem, opdat Uw eerste verbondsvolk Israël Uw rust en vrede mag ervaren in deze woelige tijden. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • We zijn dankbaar dat Derek Prince meer bekend raakt in Frankrijk, speciaal door de sociale media platforms. Bid dat Caroline die op dit gebied werkzaam is, zoveel mogelijk mensen bereikt.
  • Catherine werkt aan de online studiecursus Beloofd Land. Bid om wijsheid en inzicht voor haar en om een snelle afronding van de cursus.