Shop Doneer

Van wie is jouw succes?

Leestijd: 3 min.

Vandaag wil nog een Bijbels voorbeeld van overgave bekijken, uit 1 Koningen 3. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk verschijnt God in een droom aan Salomo en zegt: "Vraag; wat zal Ik u geven?" Het zal je maar gebeuren, dat God tegen je zegt: ,,Zeg het maar, wat wil je? Ik zal het je geven!'' Je zult je herinneren dat Salomo niet vroeg om rijkdom of eer, en hij vroeg ook niet om overwinning over zijn vijanden, maar om wijsheid. Hij zei: ,,Geef mij een wijs en een opmerkzaam hart.'' Met die keuze maakte hij God blij: ,,Omdat gij dit gevraagd hebt'', antwoordde God, ,,geef Ik u ook de andere dingen, die gij niet gevraagd hebt.''

Kort daarna kwam de rechtszaak van de twee prostituées die samen onder één dak woonden. Allebei kregen ze een baby en hielden die bij zich in bed. Midden in de nacht draaide een van de vrouwen zich om boven op haar eigen baby, waardoor het kind stierf. 's Morgens waren er dus twee moeders met slechts één baby die nog in leven was. De echte moeder eiste de baby op, maar de moeder wiens baby gestorven was, zei dat het kind van haar was. Dus werd de zaak voor Salomo gebracht: in de rechtszaal stonden deze twee vrouwen en een baby: ,,Het is mijn baby'', zei de echte moeder. Maar de andere vrouw zei: ,,Nee, het kind is van mij!'' Salomo hoorde het verhaal aan en zei tenslotte: ,,Er blijft maar één oplossing over. Geef me een zwaard, ik hak de baby in tweeën en jullie krijgen allebei een helft.'' De vrouw die de boel bedroog ging daarmee akkoord, maar de echte moeder wilde haar baby niet zien sterven en zei: ,,Nee, geef het kind dan aan haar, maar laat het in ieder geval leven.'' Salomo zei: ,,Zij is de moeder'', en het resultaat was dat zijn wijsheid in heel Israël bekend werd.

De les is heel eenvoudig. Als het werkelijk jouw baby is, dan geef je het nog liever aan de andere vrouw, dan dat je het ziet sterven. Dat is de werkelijke test. Iemand die in een bediening staat, geeft als het ware geboorte aan een werk, het is zijn 'geesteskindje'. Maar op zeker moment - met name wanneer er succes is - komt er iemand die het betwist en opeist, en er komt onenigheid en strijd. Als ik zo de geschiedenis van de laatste vijftig jaar bekijk, dan kan ik persoon na persoon en geval na geval noemen, waarin dit principe van toepassing is. En op dat punt, in die onenigheid, komt de werkelijke test. Als het echt jouw kind is, dan heb je nog liever dat een ander ermee aan de haal gaat, dan dat het sterft.

Er zijn tijden dat we door zo'n beproeving heengaan... Eis ik mijn bediening of mijn succes voor mezelf op? Werk ik aan mijn eigen reputatie, mijn 'handelsmerk'? Of ben ik bereid om alles waar ik voor gewerkt heb, alles wat ik bereikt heb, alles wat ik in gebed bevochten heb, aan een ander over te geven? Het is afhankelijk van de vraag of je jezelf méér liefhebt dan de baby, of andersom. De volgende keer dat jij in zo'n situatie komt, ben je in staat te beoordelen hoe echt jouw liefde is. Als je bereid bent het weg te geven, het los te laten, dan heb je het echt lief.


Gebed van de dag

Vader, leer mij om zo totaal op U te vertrouwen, dat ik bereid ben om los te laten, zelfs als ik eigenlijk in mijn recht sta om vast te houden. Dank U dat U te vertrouwen bent, en dat U mij hierin steeds verder leidt...
Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

  • Er wordt een nieuwe online cursus ontwikkeld over aanbidding en het horen van Gods stem, gebaseerd op Dereks boek In Gods aanwezigheid. Bid voor alle betrokkenen, zodat deze cursus in mei beschikbaar kan komen.
  • Onze online versie van de Fundamentencursus was verschillende maanden niet beschikbaar, als gevolg van technische problemen. Bid dat het herstelproces vlot verloopt, zodat de cursus spoedig weer functioneel is.