Shop Doneer

Een Redder geboren voor ons

Leestijd: 3 min.

Er is een Redder voor je geboren! Om de volledige reikwijdte te begrijpen van de redding die God ons in Jezus heeft verschaft, moeten we kijken naar de betekenis van een bepaald werkwoord dat in het Nieuwe Testament vaak wordt gebruikt. In de Griekse taal is dat werkwoord sozo. Het wordt normaal gesproken vertaald met "redden", maar het is ook op vele andere manieren vertaald, zoals "genezen", "bevrijden", enzovoort. Elke keer dat het wordt gebruikt, betekent het dat dit een deel is van wat God heeft voorzien in Jezus de Verlosser. Dit is de geweldige, allesomvattende redding die Jezus brengt.

Genezing
Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de genezing van een ongeneeslijke ziekte. Een vrouw die een bloeding had of een bloedvloeiing die medisch niet te genezen was, kwam achter Jezus in de menigte te staan. In geloof raakte ze de zoom van Zijn kleed aan en werd genezen. In Mattheüs 9:22 staat: Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Het Griekse woord hier betekende niet alleen genezing maar ook redding. Het was de redding van haar ziel, en de genezing van haar lichaam.
Bevrijding
Datzelfde woord wordt gebruikt voor bevrijding van geestelijke ziekten en onderdrukking door demonen. In Lukas 8 lezen we over iemand die een legioen. demonen had, maar hij kwam naar Jezus en Jezus dreef de demonen uit en genas de man (Lukas 8:35-36):Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was, en ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden bevreesd. En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene verlost was. Het Griekse woord is gered, dus bevrijding van geestelijke ziekten en demonische onderdrukking is allemaal onderdeel van de redding die in Jezus is.
De doden opwekken
Het wordt ook gebruikt voor iemand die uit de dood wordt teruggebracht. Jezus ging naar het huis van Jaïrus, een leider van de synagoge, wiens dochter net was overleden. Maar Jezus zei: "Wees niet bang; geloof gewoon dat ze zal worden genezen ', maar het Griekse woord is 'ze zal worden gered '.Paulus gebruikt het, sprekend over zijn vertrouwen in Gods macht om hem tot het einde van zijn leven te behouden. Hij zegt in 2 Timotheüs 4:18: En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. "Mij verlossen" in het Grieks is "zal me redden". Het is dus ook het voortdurende behoud van God. Redding is Gods totale voorziening voor elke behoefte van de mensheid in tijd en eeuwigheid. God verpakte het allemaal in één kerstcadeau: Jezus.Gebed van de dag

Glorieuze God en Vader, ik prijs U voor de redding die U bracht door Jezus Christus. Hoe ontzagwekkend is Uw redding. U hebt totale voorziening voor mij voorbereid, voor elke behoefte in tijd en eeuwigheid. Ik verdien Uw goedheid niet. Het enige wat ik wil doen is U prijzen en aanbidden. Gezegend bent U, glorieuze Redder. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

  • Enkele van onze supporters gaan de straat op om het goede nieuws van Jezus Christus te delen en te bidden voor genezing. Ze geven De Omwisseling weg aan iedereen die besluit Jezus te volgen. Bid dat deze initiatieven gezegend worden door de Heer; bid ook om kracht als zij en anderen uitreiken naar mensen.
  • Bid om leiding en gunst van de Heer voor de verspreiding van Dereks onderwijs in Engeland, Wales, Schotland, Ierland en Noord Ierland, en dat een groeiend aantal mensen bereikt zal worden.