Shop Doneer

Vast in de hemel

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 98

Vast in de hemel
Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. (Psalm 119:89) Het Woord van God komt tot ons in het boek dat we kennen als de Bijbel, en in dit boek vertelt het Woord ons iets over zichzelf. Het vertelt ons drie wonderbare dingen over zijn eigen karakter. In de allereerste plaats: het Woord geldt voor altijd. Het is eeuwig, het is niet tijdelijk. Het is niet onderhevig aan schommelingen in trends, of aan gebeurtenissen of aan instellingen of ideeën van de mens. Het is een eeuwig woord, voor alle tijden. Dan staat er dat het Gods Woord is. Niet het woord van een mens. Het begon niet bij de mens… Nee, het kwam van God. Het is de openbaring van God Zelf – over Zijn wezen, Zijn gedachten, Zijn houding, Zijn inzettingen, Zijn bedoelingen, Zijn wetten. Mensen vormden de kanalen waardoor het Woord kwam, maar altijd was God de bron. Tenslotte lezen we dat het woord ‘vast staat in de hemel’. Niets op aarde kan ooit het Woord van God veranderen. Het wordt niet beïnvloed door de bevelen van koningen of keizers, noch door de standpunten van politici of het geweld van legers. Het staat buiten het bereik van al die kwade machten; het staat voor eeuwig vast in de hemel. Wat een troost, wat een zegen, dat we in ons leven te midden van al die dingen die tijdelijk, onbestendig en onzeker zijn, Gods Woord mogen vastpakken, het Woord dat voor eeuwig is, dat van Hem komt, en dat vast staat in de hemel.

Hemelse Vader, wat een heerlijke rijkdom dat Uw Woord, dat groot, machtig en krachtig is – over mijn leven, mijn gezin, mijn gezondheid en alles wat U mij gegeven hebt en wie ik ben – dank U dat dat Woord vaststaat in de hemel… En het werkt krachtig door hier op aarde! Dank U wel! Amen.