sluit
Shop Doneer

Vasten brengt herstel!

Leestijd: 3 min.

We gaan vandaag nog even verder met de geweldige resultaten die volgen als we leren vasten op de manier die God verkiest... Gisteren zagen we dat ons licht zal doorbreken als de dageraad, onze gerechtigheid zal voor ons uitgaan en de heerlijkheid des Heren is onze achterhoede. En verder, als we de Heer aanroepen in onze nood, dan zal Hij antwoorden... De tekst vervolgt:

En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven (Wil jij voortdurend geleid worden? Dit is één van de geheimen.); u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. (Overal om je heen zal er droogte zijn, maar vanuit jouw binnenste zullen fonteinen opspringen!) (Jesaja 58:11)

Nadat Jesaja al deze prachtige, krachtige beloften met betrekking tot 'het vasten dat God verkiest' heeft gedeeld, komt hij bij de kerngedachte:

En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. (Jesaja 58:12)

Zie je dat degene die vast op de manier zoals God het verkiest, ook degene zal zijn die herstel brengt?! Die persoon zal de breuken herstellen en de verdedigingswallen rond Gods wijngaard weer opbouwen. In Ezechiël 22:30-31 zegt God op een gegeven moment het volgende over Zijn volk Israël:

Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand. Daarop stortte Ik Mijn gramschap over hen uit.

Wat God hier zegt is heel duidelijk: ‘Als Ik maar één mens had kunnen vinden, had Ik Mijn wraak afgekeerd. Maar één mens die in de bres zou kunnen staan, die een hersteller zou zijn van de breuk. Maar Ik kon niemand vinden.’

Toch zegt God in Zijn Woord, zoals we net hebben gelezen in Jesaja 58, dat er een manier is waarop je een hersteller kunt worden van deze breuken, van de straten waarin gewoond wordt. Je kunt de funderingen van vele generaties weer oprichten, je kunt de oude, verwoeste plaatsen herstellen.

Als je vandaag kijkt naar de Gemeente van Jezus Christus wereldwijd, dan is ze net zo verlaten en verwoest als het land van Israël is geweest. Ze ligt vol met oude, braakliggende plekken, de ruïnes van vele generaties. De mensen in de tijd van Nehemia moeten over de afgebroken stad van Jeruzalem hebben gezegd: ‘Kan al dit puin en deze troep ooit nog weer opgebouwd worden tot een stad?’ Op dezelfde manier vragen wij vandaag: ‘Kunnen de ruïnes van de Gemeente worden herbouwd?’ Ons antwoord vinden we in Jesaja 58:12, woorden die gericht zijn aan degenen die vasten volgens Gods instructies:

De fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.

Ik ben ervan overtuigd dat alle dienaren van God die in het verleden door hun bediening blijvende, grote impact hebben gehad die de volgende generaties nog steeds raakt, zonder uitzondering mannen waren van gebed en vasten.

Gebed van de dag

Heer, ik prijs Uw naam om Uw grootheid, en vraag U om door Uw genade ook van mij zo'n hersteller te maken van bressen en paden, opdat mensen weer veilig en in Uw vrede kunnen wonen, en kunnen wandelen op de wegen die U heeft voorbereid. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

  • Onlangs hebben we de Kroatische vertaling van Ontmoeting in Jeruzalem uitgegeven. Bid dat door dit persoonlijke verhaal van Lydia en Derek zowel gelovigen als niet-gelovigen worden aangeraakt.
  • Ons YouTube kanaal bevat meer dan 40 korte videoclips met onderwijs van Derek, voorzien van Kroatische ondertiteling. Bid dat steeds meer mensen dit gaan ontdekken, en gezegend worden.