Shop Doneer

Vasten en samenkomen als geestelijke wapens

Leestijd: 4 min.

Gisteren hebben we een begin gemaakt in het verhaal van koning Josafat. Dit verhaal is een bijna perfect voorbeeld van geestelijke oorlogvoering. Het is heel toepasselijk voor Gods mensen vandaag. Er staat niet één zin tussen die verouderd is en niet meer toepasbaar. Als Gods kinderen vandaag op dezelfde manier in actie komen, zullen zij dezelfde resultaten boeken.

Josafat was een grote koning, maar hij was ook een mens zoals wij. Weet je wat zijn eerste reactie was, toen hij hoorde over het vijandige leger dat onderweg was? Josafat werd bevreesd... (2 Kronieken 20:3) Josafat was op dat moment weliswaar een bange man, maar geen dwaze man. Hij draaide niet om de waarheid heen en hij begreep dat er in de natuurlijke werkelijkheid goede reden was om bang te zijn.

Hetzelfde gaat vandaag nog steeds op. In bepaalde opzichten kunnen we zeggen dat de machten van het kwaad overweldigend en intimiderend kunnen zijn, ook vandaag. Het is niet ongepast om bang te zijn. We moeten objectief blijven en situaties zien zoals ze zijn. Maar we kunnen ons afkeren van de angst, door ons te wenden tot God. Hij geeft oplossingen voor de problemen die ons confronteren. In de overwinning waar we in dit verhaal over lezen, zitten een aantal geestelijke wapens die we in alle overdenkingen van de laatste weken zijn tegengekomen. Vandaag en morgen zullen we kijken naar de stappen tot overwinning, die dit prachtige Bijbelverhaal ons leert.

Vasten

In 2 Kronieken 20:3 lezen we:

Josafat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda.

Wapen nummer één in dit verhaal is vasten. In tijden van crisis hebben Gods kinderen altijd geweten dat vasten de eerste manier is om te reageren.

Samenkomen

We lezen verder in vers 4:

En Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen.

De volgende grote, tactische stap was om Gods mensen samen te brengen. Zo'n samenkomst verwacht Hij ook van ons. Hij is niet langer mensen aan het zegenen die er vooral op uit zijn om hun eigen kerken te promoten of leden toe te voegen. Je kunt geen zegen van God verwachten over iets wat Hem niet interesseert om te zegenen. Maar als je begint te doen wat God van je verwacht, dan zal je verbaasd zijn over hoe Hij zal zegenen!

Als je in de gevangenis komt omdat je een christen bent, maakt het niet meer uit of je nu gevangen zit omdat je gereformeerd bent of baptist, pinksterchristen of rooms-katholiek. We zien dat de Geest over de hele wereld beweegt in vele verschillende achtergronden, want God houdt Zich niet zo bezig met denominaties. Alles wat Hij wil, is een plaats van gemeenschap waar Hij Zijn mensen kan samenbrengen.

Het is interessant dat de mensen die God inspireert om samen te komen, vooral leken zijn, niet kerkelijke autoriteiten of professionele predikers. We zien zoveel organisaties van gewone mensen, niet-professionele 'geestelijke werkers', waar God doorheen werkt en Zijn Geest op uitstort. Ikzelf heb dit tijdens bedieningsreizen ook veelvuldig gezien. Dus de tweede grote stap in Juda's overwinning onder leiding van Josafat, is het feit dat Gods mensen - zich bewust van de geestelijke dreiging en nood - samenkwamen.

Gebed van de dag

Vader, ook ik ben mij bewust van de groeiende dreiging en nood in de wereld om me heen. Dank U voor de genade van de geestelijke wapens waarover wij als Uw kinderen beschikken: vasten, en samenkomen in gemeenschap en gebed, om ons samen heel bewust tot U te wenden. Amen.

Boeken over vasten en geestelijke wapens

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.