Shop Doneer

Vasten in de Bijbel: Esther (1)

Leestijd: 3 min.
Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. (Esther 4:14)

De volgende figuur die we bespreken in de rij van Goddelijke instrumenten van herstel, is Esther. Zij is een van de meest sprekende Bijbelse voorbeelden over de immense kracht van het vasten. Esther leefde samen met vele andere Joden in ballingschap onder de heerschappij van het Perzische Rijk. Ook dit verhaal is een voorbeeld van het proces van herstel.

In de tijd van Esther leefde er een zekere man genaamd Haman, die een type is van satan, de tegenstander van Gods volk. Hij liet een bevel afkondigen dat inhield dat alle Joden in elke provincie van het koninkrijk op een vastgestelde dag vernietigd zouden worden.

Door het hele verhaal heen is er een conflict tussen geesten. Als je bijvoorbeeld het gedrag van Haman bestudeert, dan zie je dat hij het lot werpt om de dag te bepalen waarop deze slachting zou plaats vinden. Met andere woorden, hij zocht leiding van zijn goden - geesten in de onzichtbare wereld - om hen aan zijn kant te krijgen, zodat hij de beste tijd zou vinden om de Israëlieten te vernietigen. Eigenlijk kwam Haman dichter bij zijn doel dan Adolf Hitler, want hij kreeg het voor elkaar om een decreet uit te vaardigen dat alle Joden in de 127 provincies van Perzië op één vastgestelde dag vernietigd zouden worden. Simpel gezegd: als een decreet werd uitgevaardigd door de koning van Perzië, dan kon het niet ongedaan gemaakt worden.

Mordechai, een Joodse leider die iedere dag aanwezig was in het paleis van de koning, hoorde het decreet. Hij ging de straat op en trok een jutezak aan - wat een teken was van vasten en rouw. Esther, de koningin, was Mordechais nicht. Sterker nog, ze was door hem opgevoed nadat haar eigen ouders waren overleden. Ze stuurde hem gewaden en bood aan om hem te kleden. Maar Mordechai zei: ‘Bied me je kleding niet aan. Ik wil deze jutezak blijven dragen.’ Toen stuurde Esther hem een bericht om te vragen wat het probleem was. Hij antwoordde: ‘Esther, jij staat op een unieke positie. De koning luistert naar jou. Jij kunt naar hem toe gaan en een bevel laten uitvaardigen dat het lot van je volk zal veranderen. ‘

Esther stuurde een nieuw bericht naar Mordechai: ‘Maar je kent de wet. Iedereen die ongevraagd in de aanwezigheid van de koning komt loopt het risico om gedood te worden, tenzij de koning zijn scepter uitreikt.’ Mordechai antwoordde: ‘Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze...’ (zie Esther 4:14). Als antwoord zei Esther: ‘Goed. Als ik omkom, kom ik om. Ik doe dit, of ik nu blijf leven of moet sterven.’ De houding van Esther was zoals die van de gelovigen die genoemd worden in Openbaring 12:11:

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Dat is het soort mensen waar God in deze tijd naar zoekt. Mensen die volledig aan Hem zijn toegewijd, mensen die geloven dat het niet belangrijk is of dat ze nu leven of sterven. Morgen lezen we over hoe Esthers vasten de geschiedenis heeft veranderd.

Gebed van de dag

Vader in de hemel, zo'n houding wil ik hebben: kom ik om, dan kom ik om... maar ik zal Uw heil brengen aan een volk dat anders verloren gaat... Dank U voor de moed en de kracht die U mij geeft om juist met het oog op een tijd als deze, Uw getuigenis van redding door te geven! Dank U voor Uw leiding en kracht hiervoor, Heer! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

  • Bid dat nieuwe contacten en partners met ons gaan samenwerken om Dereks onderwijs te delen met de inheemse gemeenschap in heel Australië.