Shop Doneer

Vasten in de Bijbel: Esther (2)

Leestijd: 3 min.

Vandaag lezen we verder hoe Esthers keuze om te vasten de geschiedenis veranderde, nadat haar oom Mordechai tegen haar heeft gezegd: ’Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze...’, waarop Esther reageerde met die veelzeggende uitspraak:

Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. (Esther 4:16)

Op de vierde dag droeg Esther geen jutezak. Een reden is dat niemand gekleed in een zak tot de koning kon naderen. Maar nog belangrijker: het liet zien dat Esther de overwinning al had behaald voordat ze naar binnen ging! Ze droeg een prachtig gewaad en ging naar binnen als een koningin. Toen de koning haar zag, vond zij genade in zijn ogen. Hij strekte zijn gouden scepter uit en zei: ‘Wat wens je, koningin Esther? Het zal je gegeven worden’ (zie Esther 5:6).

Esther is een van de belangrijke types van de Gemeente van Jezus Christus en een beeld voor onze tijd - een schril contrast met wat je vindt in het eerste hoofdstuk van het boek van Esther. Daar zien we dat er eerder een andere koningin was geweest, genaamd Vasthi. Precies zoals de hedendaagse institutionele kerk (ongeacht de denominatie), had Vasthi haar eigen plannen. Toen de koning haar had ontboden om haar schoonheid aan zijn gasten te laten zien, sloeg Vasthi zijn uitnodiging af en zei: ‘Ik heb mijn eigen feestmaal’ (zie Esther 1:9:12).

Als resultaat van Vasthi’s verbanning werd Esther koningin. Ze had een proces van voorbereiding gehad - zes maanden met olie van mirre en zes maanden met parfums en schoonheidsbehandelingen. Op dezelfde manier zal er een voorbereidingsproces zijn voor de echte Bruid van Jezus Christus. Sommige delen van dit proces zullen met mirre zijn (een bitter kruid, wat een teken is van bittere omstandigheden), sommige delen zijn met zoete kruiden. Maar Esther was volledig gehoorzaam aan Hegai, de eunuch van de koning, die een type is van de Heilige Geest. Ze vroeg geen andere dingen dan die Hegai haar gaf. Ze wilde geen extra sieraden, vleselijke aantrekkingskracht of achterliggende plannen. Ze ging naar de koning, precies zoals Hegai haar had voorbereid. Ze was toegerust, en ze werd de koningin.

Dit is wat er vandaag aan het gebeuren is. God heeft Vasthi afgewezen en Hij is op zoek naar Esther. Maar ik wil iets benadrukken wat absoluut relevant is voor jou en mij. De aangewezen persoon, de koningin, krijgt een positie met grote verantwoordelijkheid. Jij bent diegene die kan ingrijpen in de geschiedenis! Jij kunt het lot van het land besturen, doordat wij aan het hof van de Koning zijn geplaatst met het oog op een tijd als deze...

Begin met bidden en vasten

Deze realiteit geldt zowel voor individuele gelovigen als voor de Gemeente als geheel. De ware Gemeente valt op door haar ingrijpen in de geschiedenis, wat voortkomt uit gebed en vasten. Als je de positie en de voordelen wilt, dan moet je de verantwoordelijkheden die erbij horen óók accepteren. Het werkt zoals de regering in een constitutionele monarchie: met de positie en de voordelen komen ook de verantwoordelijkheden. Als je niet bereid bent om de verantwoordelijkheid te dragen, dan ben je ook niet gekwalificeerd.

Gebed van de dag

Vader in de hemel, dank U wel voor het bijzondere beeld van de Kerk dat besloten ligt in het verhaal van Esther. Bereid ook mij door Uw Heilige Geest voor op de ontmoeting met de Bruidegom, Heer; en laat mij in die voorbereidingen ook anderen betrekken en deelgenoot maken van de hoop die in mij is! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

  • Het China-team blijft doorgaan met meer Chinees materiaal te produceren. Bid dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van Dereks materiaal op het WeChat platform binnen China, wat heel belangrijk is.
  • Bid dat buiten China veel mensen worden beïnvloed door Dereks Chinese materiaal op Twitter, Instagram en andere apps. Het team bouwt ook een nieuwe Chinese app.
  • Twee nieuwe boeken in het Chinees zijn bijna klaar: De komende opwekking en Gods Stem horen. Bid dat veel Chinese gelovigen worden bemoedigd door dit onderwijs.