sluit
Shop Doneer

Vasten in de Bijbel: Ezra

Leestijd: 3 min.

We gaan kijken naar het volgende grote Bijbelse voorbeeld van herstel door vasten in het boek Ezra. In hoofdstuk 8 vinden we een interessante situatie. Ezra was door de koning van Perzië aangewezen om een menigte van terugkerende ballingen naar Jeruzalem te leiden, om de heilige vaten, die in de tempel van de Heer hoorden, terug te brengen. Zij transporteerden unieke voorwerpen van goud en zilver, van onschatbare waarde.

We zien Ezra met het gezelschap van ballingen - mannen, vrouwen en kinderen - en hij had de meest geweldige en kostbare vaten van goud en zilver in zijn bezit. Zijn opdracht was om een lange reis te maken over woest terrein, waar bovendien bandieten, gewapende rovers en plunderaars waren. Hoe kon hij daar veilig doorheen komen? Hij kon geestelijke middelen gebruiken, of vleselijke. Zijn beslissing staat beschreven in Ezra 8:

Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen, want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten. Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden. (Ezra 8:21-23)

In vers 31 vinden we de historische vervulling van hun missie:

Vervolgens braken wij op van de rivier Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan, en de hand van onze God was over ons en Hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg. (Ezra 8:31)

Ezra had de koning verteld: ‘We hebben een God Die voor Zijn dienstknechten zorgt. Hij beschermt ons, Hij waakt over ons, Hij bewaart ons. Hij bezit alle macht. Hij is niet alleen de God van het land Israël of de God van het land Egypte. Hij is de God van alle landen en alle natiën. Ze zijn allen in Zijn handen - ze zijn allemaal onder Zijn controle.’

Dus toen de koning zei: ‘Neem deze groep mensen mee terug naar Jeruzalem,’ realiseerde Ezra zich dat hij niet naar de koning kon gaan om te vragen: ‘Wilt u ons een leger van soldaten en ruiters meegeven voor onze veiligheid?’ Door zijn eigen getuigenis had hij zich beperkt tot uitsluitend geestelijke middelen om zijn missie te vervullen. Wat waren deze middelen?

Wij vastten en verzochten onze God hierom... (Ezra 8:23)

Mag ik je herinneren aan iets heel opmerkelijks: Wanneer je de overwinning behaalt in de geestelijke realiteit, dan behaal je de overwinning - punt. Dat is alles wat nodig is. De geestelijke overwinning is het beslissende onderdeel op alle vlakken. De mensen die weten hoe ze moeten ingrijpen in de geestelijke werkelijkheid, worden de sleutelfiguren in menselijke zaken. Daarom moeten de leden van het lichaam van Christus de beslissende factor zijn - alleen zij hebben de juiste middelen.

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken... (2 Korinthiërs 10:4)

Dat is waarom God ons hier heeft geplaatst. Tot slot nog dit advies: Ik neem nooit een grote beslissing of ga nooit een belangrijke samenwerking aan zonder gebed en vasten.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor de grote gerustheid die het geeft, als we U zoeken in gebed en vasten, wetend dat U ons leidt en beschermt op onze wegen. Leer mij zo iedere nieuwe, onbekende weg in te slaan, terwijl ik vooraf al de overwinning behaal door bidden en vasten. Ik prijs Uw naam, Heer. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MACEDONIË

  • Bid dat het vertalen en redigeren van nieuwe titels van Derek blijft doorgaan. We hebben in het bijzonder hulp nodig voor redigeren en proeflezen.
  • Bid dat de Heilige Geest de Macedonische gelovigen toerust en bekrachtigt tot een vruchtbare bediening door het Woord van God en Dereks onderwijs.