Shop Doneer

Vastgehouden

Leestijd: 1 min.

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. (Psalm 139:7-10 NBG)

Gods tegenwoordigheid is Zijn Geest. God vertelde de profeet Jeremia dat Hij alle dingen vervult, dat Hij de hemel vervult en dat Hij de aarde vervult. Het is niet de zichtbare, gemanifesteerde vorm van God die de hemel of de aarde vervult, maar het is die onzichtbare, onmerkbare tegenwoordigheid van God de Heilige Geest die het hele universum doordringt.

Waar we ook heen gaan, die onzichtbare hand is uitgestrekt om ons vast te houden. Hoe diep we ook dalen of hoe hoog we ook stijgen, we kunnen niet lager of hoger gaan dan het niveau van de tegenwoordigheid van God. Gods tegenwoordigheid is altijd bij ons, Hij hoort elk woord dat we spreken; Hij kent elke gedachte. Hij heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit begeven of verlaten’.

Soms kunnen we ons beroofd of verlaten voelen, maar dat is slechts schijn. De tegenwoordigheid van God is altijd bij ons, aan deze kant van de oceaan of aan de andere, bij ups en downs, bij succes en nederlaag, de tegenwoordigheid van God is altijd bij ons en uiteindelijk is Zijn tegenwoordigheid onze vrede.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, het is bijna niet te bevatten dat waar ik ook heenga of in welke situatie of omstandigheid ik me ook bevind, Uw onzichtbare hand houdt me vast en brengt mij in veiligheid! Dank u wel! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NEPAL

  • Bid voor Gods bescherming en zalving van de Heilige Geest over DPM-directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga en de distributeurs van Dereks boeken.
  • Bid voor de vele geslaagde Bijbelschool studenten, die een pakket hebben gekregen van Dereks boeken in het Nepalees, zodat de materialen tot zegen zullen zijn en zij ook vele andere kunnen onderwijzen in Nepal.