Shop Doneer

Veiligheid door Gods wil te doen

Leestijd: 2 min.

In dit thema zullen we een soort van zekerheid bestuderen die eigenlijk ieder gebied van ons leven raakt. Het is een veiligheid die voortkomt uit het doen van Gods wil. We beginnen met een gedeelte uit 1 Johannes 2:16-17:

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Bij het zoeken naar zekerheid worden we in de Bijbel steeds herinnerd aan twee verschillende realiteiten. Aan de ene kant is er het tijdelijke, niet-blijvende en onzekere, en aan de andere kant het eeuwige, de realiteit van Gods koninkrijk. Dit contrast zien we ook in het vers dat we zojuist hebben gelezen. Johannes beschrijft drie gebieden waardoor mensen in de wereld worden gemotiveerd: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogmoedig leven. Hij zegt hierover dat dit niet van God de Vader is, maar van de wereld. En deze wereld gaat voorbij. Alles waar ons vlees, onze ogen en onze trots naar verlangt in de wereld, kan en zal geen permanente veiligheid bieden.

Daar tegenover plaatst Johannes de blijvende zekerheid, dat wie de wil van God doet, in eeuwigheid zal blijven. Wat een geweldige uitspraak! Als je Gods wil doet, dan zul je eeuwig blijven leven. Je zult nooit ten val worden gebracht. Niets zal je kunnen overwinnen, hinderen of uitwissen. Je zekerheid zal je nooit afgenomen worden. Als je je hart en je gedachten zet op het doen van Gods wil, dan verenig je je met Zijn wil, en Gods wil zal altijd blijven bestaan. Ja, uiteindelijk zal Gods wil alle andere machten in het universum aan zich onderwerpen. Ook wij zullen overwinnen, als we verbonden blijven met Gods wil en ons daaraan toewijden. Gods kracht zal onze kracht zijn, omdat we gekozen hebben Zijn wil te doen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, vandaag wijd ik me opnieuw toe aan het doen van Uw wil. Mijn eigen wil lever ik in en ik vraag U mij te leiden door Uw Heilige Geest. Laat mij steeds zijn in het centrum van Uw wil voor mijn leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ALBANIË

Vier jaar geleden begon de hervorming van het rechtsstelsel, maar de mensen zijn teleurgesteld en verliezen de hoop, omdat de politieke onderhandelingen geen verandering hebben gebracht in de corruptie en de slechte economie. Bid dat de massale uittocht van de jonge mensen zal stoppen, en dat Dereks onderwijs het geloof van de christenen zal versterken en hun hoop op God zal vernieuwen.