Shop Doneer

Veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid

Leestijd: 2 min.

God heeft een geweldig plan voor ieder van ons persoonlijk en voor zijn volk als geheel, maar die transformatie hangt af van twee dingen. Ten eerste, het hangt af van ons kijken in geloof in de spiegel van Gods Woord. Ten tweede, het is gebaseerd op het werk van de Heilige Geest terwijl we in de spiegel kijken. Ieder van ons moet regelmatig in de spiegel van Gods Woord kijken om zijn eigen geestelijke conditie en ook zijn relatie met God te controleren.

Dit is dus de volgorde van het veranderingsproces: toewijding leidt tot transformatie van binnenuit; dat leidt tot openbaring van Gods doel. In Paulus’ tweede brief aan de gemeente in Korinthe schrijft hij:

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. (2 Korinthiërs 4:16-17)

Paulus zei dat we door last en moeilijkheden heen zullen gaan als deel van het veranderingsproces. Maar dat lijden zal ons goed doen en het zal Gods doel in ons uitwerken – àls we ons tenminste blijven richten op de onzichtbare dingen en niet op de zichtbare omstandigheden en situaties die zich om ons heen afspelen.

De dingen die zichtbaar zijn, zei Paulus, zijn tijdelijk; de onzichtbare dingen zijn eeuwig. De manier waarop we de onzichtbare realiteit van Gods bedoelingen voor ons kunnen zien, is door in geloof te kijken in de spiegel van Gods Woord. Terwijl we dat doen, onthult de Heilige Geest de bestemming die God voor ons heeft – waar Hij ons naartoe brengt, wat Hij verlangt voort te brengen in ons en door ons heen in deze wereld en in anderen. Als we in geloof blijven kijken, onze ogen niet afwendend van de spiegel, dan blijft de Heilige Geest ons veranderen in datgene wat we door geloof zijn gaan begrijpen.

Iedere keer dat we opnieuw de waarheid gaan zien door geloof en het ons eigen maken, ervaren we een verdere verandering. Dit is het proces dat ons werkelijk brengt van heerlijkheid tot heerlijkheid!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat U mij inderdaad voortdurend blijft veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Helpt U mij wanneer ik het soms niet zie of ervaar, dat ik toch deze verandering voortdurend tegemoet blijf zien. En als ik het soms moeilijk heb, of wanneer ik het echt niet zie… Heer Jezus, U bent altijd groter! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.