Shop Doneer

Verbonden met God

Leestijd: 2 min.

Het is zo belangrijk om het onderscheid te zien tussen de menselijke geest en de ziel. Niet onze ziel is met God verbonden, maar onze geest. Sterker nog, onze geest is geschapen om verbonden te zijn met God. Ze kan zelfs niet leven zonder die eenheid met God. Als gevolg van de verlossing is de geest van de wedergeboren gelovige in staat om één te worden met God. De volgende beschrijving over geest, ziel en lichaam helpt je begrijpen en onthouden wat hun specifieke functies zijn:

  • De geest is Godbewust.
  • De ziel is zelfbewust.
  • Het lichaam is 'aardebewust'.

Onze geest maakt ons bewust van God en brengt ons met Hem in contact. Door onze ziel (vaak samengevat als onze wil, ons verstand en ons gevoel) zijn we ons bewust van onszelf. En door ons lichaam (via onze zintuigen) zijn we in contact met de aarde; de wereld om ons heen.

Als de geest van de mens opnieuw verbonden wordt met God, wordt deze opnieuw tot leven gewekt en wordt ze als een lamp. Gevuld met de Heilige Geest wordt onze innerlijke natuur verlicht, terwijl ze voorheen verduisterd was en ver bij God vandaan. Bedenk dat in de Bijbelse tijd elke lamp brandde op olijfolie, en dat is altijd een symbool van de Heilige Geest.

De geest van de mens is een lamp des HEREN, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. (Spreuken 20:27, NBG)

Als de geest van de mens wordt teruggebracht in die eenheid met God, en de Heilige Geest komt binnen om die lamp te vullen, dan wordt die lamp – de geest van de mens – verlicht en schijnt ze haar stralen in alle kamers van zijn of haar hart. Dan leeft hij of zij niet langer in duisternis.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij met Uzelf hebt verbonden. Daardoor is mijn binnenste verlicht door de Heilige Geest en ben ik niet langer verduisterd in mijn gedachten. Ik proclameer dat ik nu verenigd ben met God en één geest met Hem ben geworden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.