Shop Doneer

Verbonden

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben een deel van het lichaam van Christus.
Paulus maakt in 1 Korinthe 12 duidelijk dat ieder lid van het lichaam de ander nodig heeft. Er bestaan geen onafhankelijke leden binnen het lichaam van Christus. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ,,Ik heb jou niet nodig." Het hoofd kan niet tegen de voet zeggen: ,,Ik kan het wel zonder jou." Zelfs de zwakste delen kunnen uiteindelijk het belangrijkst zijn.
Geen deel van het menselijk lichaam is zo kwetsbaar en gevoelig als het oog. Toch is dit kleine onderdeel misschien wel het meest waardevolle lid. Een van de eerste functies van de omliggende delen in het gezicht, is het oog te beschermen. Het oog krijgt al deze bescherming echter niet omdat het zo sterk is, maar juist omdat het zo zwak is. Maar zijn functie is heel belangrijk voor ons functioneren.
Op deze manier zijn ook de delen van het lichaam met elkaar verbonden. Het sterke moet het zwakke beschermen. Geen enkel lid van het lichaam van Christus kunnen we negeren of verachten. Of het nu groot of klein is, sterk of zwak. We hebben elkaar nodig in het lichaam van Christus; we zijn afhankelijk van elkaar. We moeten elkaar daarom eren en waarderen. Als één lid lijdt, dan lijden de andere leden mee. Als één lid wordt geëerd, delen de anderen in die eer (zie 1 Korinthe 12:26). Dit is het wezen van het wereldwijde lichaam van Christus, de Kerk.

Dank U Heer, dat ik deel ben van uw Lichaam. Ik proclameer dat ik ben verbonden met de andere leden en dat ik mij nooit boven de anderen zal verheffen, noch klein zal denken over mijn eigen rol en betekenis. Vanuit een nederig hart eer ik al mijn broeders en zusters, en denk nooit gering over de functie die we naar elkaar toe mogen vervullen. Amen.