Shop Doneer

Verborgen en geheime wijsheid

Leestijd: 2 min.

Vandaag wil ik als afsluiting van het thema 'overgave' nog iets zeggen over het woord 'geheim' of 'verborgen', zoals het op verschillende plaatsen in de Bijbel voorkomt. Om die geheime of verborgen wijsheid te ontdekken, is namelijk overgave nodig. Dat woord 'verborgen wijsheid' heeft me vaak geïntrigeerd. Paulus zegt in 1 Korinthe 2:7: Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid... Er bestaat dus een geheime wijsheid van God; een wijsheid die verborgen is voor het denken van de meeste mensen. Wat mij betreft, ik heb een diep verlangen om die verborgen, geheime wijsheid te ontvangen! In Psalm 51:8 zegt David: Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. (NBG)

Let op die frase 'in het verborgene'. Sommige andere vertalingen zeggen hier: 'op een geheime plaats'. Mogelijk verwees Paulus in Korinthe naar deze wijsheid van God, die verborgen is op een geheime plaats. Nogmaals, er zit voor mij een zekere aantrekkingskracht in al deze uitdrukkingen: 'de verborgen wijsheid', 'geheimenis', 'waarheid in het verborgene'. Er is echter één voorwaarde verbonden aan het krijgen ervan. Als iets geheim is, dan is het onzichtbaar, uit het zicht. Dus als we op die geheime plaats willen komen en de verborgen wijsheid willen vinden, dan zullen we bereid moeten zijn om zelf ook verborgen te worden. Ons eigen ik, onze reputatie, ons ego moet uit het zicht verdwijnen, anders staat het in de weg. We moeten loslaten. Ons 'ik' moet in de grond vallen, onzichtbaar worden en sterven. Denk aan het leven van Jezus. Sinds Hij verscheen als mens, heeft hij dertig jaar doorgebracht in een perfect familieleven, drieënhalf jaar in een openbare bediening, en ten slotte tweeduizend jaar in voorbede! Ben jij ook bereid tot zo'n taakindeling? Wil je èchte invloed? De mensen die voor God de wereld regeren, zijn de voorbidders. En de meesten van hen zijn nauwelijks bekend bij het publiek... Wat was de laatste keer dat Jezus in het openbaar verscheen voor de ogen van de mensheid? De kruisiging. En daarna, toen Hij opnieuw verscheen op de aarde, hoe verscheen Hij toen? In de bediening van Zijn discipelen. Dus Hij stierf, verdween in de aarde, en vervolgens kwam er nieuw leven voort! Ben jij daar ook toe bereid? Is dat wat je wilt? Of houd je vast aan jouw Isaäk? Misschien is jouw Isaäk een bepaalde gave, een werk of een situatie. Als God door deze boodschap heen tot je hart heeft gesproken, waarom zou je dan niet jouw Isaäk vandaag nog op het altaar leggen?

Vader, ik leg vandaag mijn Isaäk op het altaar (noem evt. concreet wat jouw Isaäk is). Ik kies ervoor om het los te laten, het in de aarde te laten vallen, zodat er nieuw leven uit voort kan komen. Wilt U mij helpen om mijzelf onbelangrijk genoeg te vinden, onzichtbaar te worden, zodat ik in die verborgen plek Uw geheime wijsheid mag gaan ontdekken.